Restonomi (AMK), Porvoo

Kuvituskuva: Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin opiskelijoita

Restonomi on vieraanvaraisuuden vastuullinen visionääri ja sydämellistämisen osaaja! Porvoon kansainvälisellä kampuksella opiskelijat työskentelevät monikulttuurisessa ja inspiroivassa ympäristössä, jossa heillä on ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää opinnoissaan kampuksen asiantuntijuutta kestävän matkailun, lentoliiketoiminnan sekä modernin markkinoinnin edelläkävijänä.

Vuonna 2022 uudistuva restonomikoulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden muotoilla restonomin oppimispolkua eri osaamiskokonaisuuksien ympärille oman kiinnostuksen mukaan sekä yhdistää opintoihin osaamista myös Haagan kampuksen restonomikoulutuksesta sekä muista Haaga-Helian tutkinnoista.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija muodostaa itselleen selkeän käsityksen matkailu- ja tapahtumapalveluiden asiantuntijatehtävissä vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta. Opiskelija ymmärtää eri sektoreiden liiketoimintaa, verkostojen toiminta- ja ansaintalogiikkaa sekä osaa toimia vastuullisesti. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden sidosryhmien kehittämiseksi. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi. Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille hyvät valmiudet edetä urallaan. Valmistuneen restonomin työkenttä on koko maailma.

Porvoon kampuksen vastuullisten matkailu- ja tapahtumapalveluiden kehittämiseen ja verkostojohtamiseen painottuva koulutus profiloituu asiakkaiden palvelupolun ymmärtämiseen sekä kannattavien ja kestävien tuote-ja palveluratkaisujen kehittämiseen yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä opinnäytetyössä.

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat suuntautuminen sekä asiantuntijaopinnot, joissa opiskelija keskittyy tärkeimpien osaamisten saavuttamiseen ja luo oman ammatillisen profiilinsa.

Opintojen rakenne:

 • Avainosaamiset 80 op
 • Asiantuntijaosaamiset 85 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Yhteensä 210 op

Opetussuunnitelman sisältö suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä elinkeinon toimijoiden kanssa. Vahvasti työelämälähtöisen ja osaamisperusteisen opetussuunnitelman keskiössä on opiskelija, joka haluaa kehittyä matkailu- tai tapahtuma-alan ammattilaiseksi. Opintojaksot sisältävät lähiopetuksen lisäksi muun muassa itsenäistä opiskelua, etäopintoja, työssä oppimista, projekteja ja verkko-oppimista.

Monimuoto-opetusryhmä on suunniteltu opiskelijalle, jolla on jo kattavaa työelämäkokemusta. Opinnot sopivat urakehitystä tavoittelevalle sekä alan vaihtajille. Koulutus on suunniteltu siten, että opiskelija voi opiskella ja olla samalla päätoimisesti töissä. Opiskelu edellyttää kuitenkin myös monimuoto-opiskelijalta mittavaa ajallista panostusta opintoihin.

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelija voi valita suuntautumiseksi (30 op) restonomin oppimispolulla ensisijaisesti seuraavista Porvoossa tarjottavista suuntautumisista:

 • Matkailupalvelut
 • Tapahtumapalvelut
 • Vastuullisten matkailupalveluiden kehittäminen (monimuoto)

Näiden lisäksi, riippuen opintosuunnitelmasta, on mahdollista valita myös jokin muu restonomitutkinnon suuntautuminen esimerkiksi Haagan kampukselta tai englanninkielisistä koulutuksista. Lisäksi on mahdollista suorittaa 15 opintopisteen laajuisia osaamiskokonaisuuksia sekä asiantuntijaosaamisia myös muista kuin oman tutkinnon tarjonnasta.

Opintoihin sisältyy kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja 15 opintopistettä. Kieliopinnot sisältävät toisen kotimaisen kielen ja englannin lisäksi vähintään yhden vieraan kielen opintoja. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä ja suomenkielisessä koulutuksessa voit valita vapaasti myös englanninkielisestä opetustarjonnasta ja monipuolisesta kielitarjonnasta.

Opintojen jokaisessa vaiheessa on oma painopistealueensa, joka tukee opiskelijan ammatillista kasvua. Läpi opintojen opiskelijaa kannustetaan oman ammatillisen suuntautumisensa pohdintaan. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) tulevat kaikki pakolliset opinnot, joiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus valita opintojaksoja Haaga-Helian kaikkien tutkintojen ja toimipisteiden tarjonnasta.

Hakeminen

Kevään 2022 yhteishaku

 • Hakuaika: 16.3.–30.3.2022
 • Päivätoteutus ja monimuotototeutus
 • AMK-valintakoe: AMK-valintakoe pidetään touko-kesäkuussa 2022. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta
 • Koulutus alkaa elokuussa 2022
 • Valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa.
RESTONOMI (AMK)

Laajuus: 210 op

Koulutus: Matkailun koulutus

Kampus: Porvoo 

Opiskelu: Päivä- ja monimuotototeutus

Päiväopetus järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-16.00.
Monimuotototeutuksessa lähiopinnot järjestetään pääsääntöisesti klo 17.00-20.30.

Valmistuneiden nimikkeitä: matkailupalvelupäällikkö, markkinointipäällikkö, sisällöntuottaja, tapahtumatuottaja, vastuullisen matkailun asiantuntija

  Contact
  Hakijapalvelut
  +358 400 230 409
  hakijapalvelut@haaga-helia.fi

  Sinua saattaa kiinnostaa myös

  Restonomi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki
  Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
  Restonomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki
  Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
  Degree Programme in Sustainable Tourism and Event Management
  Bachelor's degree | 210 ECTS