Toiminnanohjauksen opinnot

Boosting impact in the EU

Lead paragraph

Sivulla on tärkeää tietoa toiminnanohjauksen täydentävistä asiantuntijaosaamisista, joissa toimitusketjun hallinnalla (Supply Chain Management) on keskeinen rooli. Sivulta löydät tietoa sekä osaamiskokonaisuuksista että muista aihealueen opintojaksoista.

Toiminnanohjauksen opinnot täydentävät osaamistasi

Toiminnanohjaus on tradenomin osaamisen ytimessä. Kun yrityksen toiminnanohjaus on ammattimaisella tasolla, myös asiakastyytyväisyys on hyvällä mallilla.

Toiminnanohjaus on yrityksen perusta. Toiminnanohjaukseen kuuluvat niin yrityksen toimitusketjut, logistiset ratkaisut kuin ostoon ja hankintaan liittyvät prosessit. Sinulla on hyvä mahdollisuus toimia kansainvälisissä dynaamisissa verkostoissa ja olla osa kestävää toimitusketjua.

Nykyisessä yritysmaailmassa toiminnanohjauksen avulla yritys voi helpommin saavuttaa omat tavoitteensa niin kestävän kehityksen näkökulmasta, että toiminnan kannattavuuden kannalta.  Miten toimivat toimitusketjut ja logistiikka tai hankinta? Millaisia digitaalisia ratkaisuja käytetään ja millaisia mahdollisuuksia on tulevaisuudessa? Kaikkea tätä opiskellaan ja pohditaan toiminnanohjauksen kursseilla.

Toiminnanohjaus on käytössä kaikenlaisessa liiketoiminnassa. Esimerkiksi kun tilaat nettikaupasta tuotteen, siihen tarvitaan toiminnanohjausta ja logistiikkaa.

 • Toiminnanohjaus on digiosaamista.      
 • Toiminnanohjaus on logistiikkaa.
 • Toiminnanohjaus on ostamista.
 • Toiminnanohjaus vaikuttaa kiertotaloudessa.
 • Toiminnanohjaus on tiedolla johtamista.
 • Toiminnanohjausta käytetään niin rahoituksessa, henkilöstöhallinnassa kuin myynnissäkin.

Toiminnanohjauksessa on tarjolla neljä erilaista osaamiskokonaisuutta. Lisäksi tai niiden sijaan voit opiskella osia niistä tai yksittäisiä opintojaksoja tulevaisuuden suunnitelmiesi mukaan.

Toiminnanohjauksen osaamiskokonaisuudet 

Kiertotalouden kehittäjä 

Ota haltuun jo nyt kiertotalouden periaatteet ja syvennä ympäristötietoisuuttasi.  Opi erilaisia kiertotalouden suunnittelutyökaluja ja mittareita sekä innovoimaan kestävää tulevaisuutta.  Kiertotalous tulee vaikuttamaan yhä enemmän liiketoimintaan tulevaisuudessa.  Kiertotalouden periaatteet liittyvät tuotteisiin, pakkauksiin ja palvelukonsepteihin, joihin on hyvä tutustua jo nyt opinnoissasi ja jopa löytää työpaikka kiertotaloudesta.

Osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Logistiikan kehittäjä

Opi ymmärtämään ja analysoimaan, miten kansainvälinen logistiikka toimii ja mitkä ovat tekijät, jotka vaikuttavat organisaation toimitusketjun kilpailukykyyn ja menestykseen. Opi analysoimaan ja arvioimaan toimitusketjujen tehokkuutta ja suorituskykyä erilaisten suorituskykymittareiden, mallien ja viitekehysten kautta. Opi hyödyntämään toiminnanohjausta (ERP) ja moderneja tietojärjestelmiä liiketoimintaprosessien tehokkaassa toteuttamisessa läpi koko organisaation toimintojen. Opit myös paluulogistiikan merkityksen bisneksessä.

Osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Ostotoiminnan kehittäjä

Opi ymmärtämään, analysoimaan ja kehittämään ostotoimintaa sekä näkemään tämän vaikutusta toimitusketjuun ja muihin liiketoimintaprosesseihin. Opi hyödyntämään toiminnanohjausta (ERP) ostoissa ja tutustu kansainväliseen kaupankäyntiin sekä myyjän että ostajan näkökulmasta huomioiden vastuullisuuden, eettisyyden ja oikeudelliset seikat.

Osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  Toiminnanohjauksen kehittäjä

  Opi ymmärtämään ja analysoimaan sekä mallintamaan liiketoimintaprosesseja.  Opi hyödyntämään toiminnanohjausta (ERP) ja moderneja tietojärjestelmiä liiketoimintaprosessien tehokkaassa toteuttamisessa läpi koko organisaation toimintojen. Opi SAP toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja määrittelyä sekä muokkaamaan rajoitetusti järjestelmää taloushallinnon (FI/CO), oston (MM) sekä myynnin ja jakelun (SD) alueella.

  Osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  Ohjausta toiminnanohjauksen opintoihin

  Lisätietoa sopivien opintokokonaisuuksien valinnassa antavat opinto-ohjaajien lisäksi opintojaksojen opettajat. Kysythän kiinnostuksesi herättäneiden kurssien opettajilta, millä tavoin alan opiskelua kannattaa jatkaa. Lisätietoa antaa myös osaamisalueen ohjaava opettaja Miikka Mäkelä.

  Tutustu myös