Analytiikan opinnot

Oppimisanalytiikka tukee opintojen etenemistä

Lead paragraph

Sivulla on tärkeää tietoa analytiikan täydentävistä asiantuntijaosaamisista. Sivulta löydät tietoa sekä osaamiskokonaisuuksista että muista aihealueen opintojaksoista.

Analytiikan opinnot täydentävät osaamistasi

Haluatko kehittää ongelmanratkaisutaitojasi, päättelykykyäsi ja loogista ajatteluasi? Haluatko ymmärtää, miten numerot kuvaavat maailmaa?

Nykyään tietoa kerätään valtavasti monista eri lähteistä. Enää ongelma ei ole niinkään tiedonkeruu vaan tiedon valtava määrä. Opit kyllä myös keräämään tietoa päätöksenteon pohjaksi, mutta ennen kaikkea opit, miten kerättyä tietoa hyödynnetään ja saadaan tulkittavaan muotoon. Näiden tietomassojen hyödyntämiseen ja ymmärrettäväksi tekemiseen tarvitaan data-analytiikan taitoja.

Nyky-yhteiskunnassa on matematiikkaa joka puolella. Tarvitset matemaattisia taitoja niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässä. Mitä ja minkä verran itsellesi tai yrityksellesi ottamasi laina maksaa? Kannattaako tietty sijoitus tehdä tai mikä investoinneista kannattaa? Mikä vaikutus inflaatiolla on ja miten se huomioidaan?

Päätöksentekotilanteissa joudutaan punnitsemaan monia eri asioita ja tavoitteita. Samoin joudutaan miettimään, miten suhtaudutaan epävarmuuteen päätöksiä tehtäessä. Opit hyödyntämään näissä tilanteissa todennäköisyyksiä ja päätöksentekoa avustavia malleja.

Analytiikassa on tarjolla kaksi erilaista osaamiskokonaisuutta. Lisäksi tai niiden sijaan voit opiskella osia niistä tai yksittäisiä opintojaksoja tulevaisuuden suunnitelmiesi mukaan.

Analytiikan osaamiskokonaisuudet

Liiketoiminnan laskentamenetelmiä

Opit niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässä tarvittavat matemaattiset taidot. Opit ymmärtämään rahan aika-arvon ja sen huomioimisen laskelmissa. Opit laskemaan sujuvasti Excelillä. Syvennät osaamistasi oppimalla arvonmääritystä ja optioiden hinnoittelua.

Osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Analytiikkaa eri työkaluilla

Opi toteuttamaan kyselytutkimuksia tehokkaasti ja ammattimaisesti. Opi monipuoliset työkalut datojen analysointiin, visualisointiin ja ennakoivaan analytiikkaan. Opi jalostamaan datasta vaikuttavaa tietoa päätöksenteon tueksi ja perusteluksi.

Osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Täydentävä asiantuntijaosaaminen

Opintojaksotarjonta

Ohjausta analytiikan opintoihin

Lisätietoa sopivien opintokokonaisuuksien valinnassa antavat opinto-ohjaajien lisäksi opintojaksojen opettajat. Kysythän kiinnostuksesi herättäneiden kurssien opettajilta, millä tavoin alan opiskelua kannattaa jatkaa. Lisätietoa antavat myös osaamisalueen ohjaavat opettajat Toni Ernvall ja Juha Nurmonen.

 

Tutustu myös