Täydentävät asiantuntijaosaamiset, liiketalouden tradenomitutkinto

Allianssimallilla isojen hankkeiden menestykseen

Lead paragraph

Täydentävät asiantuntijaosaamiset antavat opiskelijalle mahdollisuuden muokata tutkintonsa sisältöä omien urasuunnitelmiensa mukaisesti.

Asiantuntijaosaamiset liiketalouden tradenomin tutkinnossa

Liiketalouden tradenomin (TRALI) tutkinnossa asiantuntijaosaamisten laajuus on 80 op. Asiantuntijaosaamisiin sisältyy opiskelijan valitsema suuntautuminen (vähintään 30 op) sekä täydentävän asiantuntijaosaamisen opintojaksot (50 op). Täydentävään asiantuntijaosaamiseen voit valita opintojaksoja TRALIn täydentävän asiantuntijaosaamisen tarjonnasta, muun kuin oman suuntautumisen tarjonnasta ja myös toisten tutkintojen tarjonnasta. Nämä täydentävän asiantuntijaosaamisen opinnot voit suunnitella omien osaamistarpeittensa ja ura-ajatustensa pohjalta.

Liiketalouden tutkintoon voit valita asiantuntijaosaamisia ja osaamiskokonaisuuksia esimerkiksi täydentävän asiantuntijaosaamisen tarjonnasta:

Täydentävän asiantuntijaosaamisen opintojaksot löydät TRALI OPSn opinto-oppaasta täydentävä asiantuntijaosaaminen -otsikon alta. Kuluvan lukuvuoden tarjonnan löydät opinto-oppaasta Opintotarjonta-otsikon alta.

Osaamiskokonaisuus

Osaamiskokonaisuus on yleensä 15 op:n ennalta suunniteltu opintojaksokokonaisuus (eng. minor package). Voit lisätä osaamiskokonaisuuden HOPSiin. Osaamiskokonaisuuden otsikko tulee näkyviin tutkintotodistuksen liitteenä olevaan opintosuoritusotteeseen. Osaamiskokonaisuudet löydät opinto-oppaasta.