Kiertotalous- ja vastuullisuusopinnot

Valpas brändi tuntee kohderyhmänsä

Lead paragraph

Tälle sivulle on koottu kiertotalouden ja vastuullisuuden opintojaksot, joita voit opiskella Haaga-Heliassa.

Voit suorittaa joko yksittäisiä opintojaksoja tai opiskella itsellesi. esim. 15-30 opintopisteen kokonaisuuden.

Ratkaise tulevaisuuden ilmasto- ja ympäristöhaasteita sekä kehitä osaamistasi!

Jokaisen asiantuntijan tulee osata kestävään kehitykseen ohjaava kiertotalousajattelu ja sen keinot osana omaa työtänsä.

Kiertotalous on yrityksen kilpailukyvyn ja olemassa olon edellytys. Raaka-ainepula, tiukkeneva EU:n lainsäädäntö, kuluttaja- ja yritysasiakkaiden vaatimukset sekä uudet rahoitusinstrumentit ohjaavat voimakkaasti kaikkia yrityksiä kiertotalouteen sekä ympäristön kannalta kestävään toimintaan.

Opintojaksoilla tarkastellaan yrityksen toimintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouden, ympäristö- ja ilmastohaasteiden ratkaisemisen näkökulmasta. Kiertotalous on yksi tärkeimmistä keinoista pysäyttää luontokato ja saada positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen kontrolloimiseksi.

Yrityksissä on kasvava tarve asiantuntijoille, jotka ymmärtävät kiertotaloutta ja voivat auttaa yrityksiä ympäristöhaasteissa. Kiertotalous on osaaminen, jota tarvitaan jatkossa jokaisessa työssä mm.:

 • Kiertotalouden ja vastuullisuuden asiantuntijat
  • tuntevat kiertotaloutta laajasti
  • vauhdittavat muutosta ja auttavat muita asiantuntijoita ratkaisemaan haasteita
 • Taloushallinnon ammattilaiset ja tilintarkastajat (kestävyysraportointi ja taksonomia)
 • Palvelujen, tuotteiden ja liiketoiminnan kehittäjät, yrittäjät, myyjät ja markkinoijat
 • Logistiikan ja toimitusketjujen suunnittelijat, talouden asiantuntijat, projektipäälliköt
 • Digitaalisten palveluiden kehittäjät ja data-analyytikot

Lue lisää - miten kiertotalous vaikuttaa työhösi.

Kiertotalouden ja ympäristövastuun opinnot

Suomenkieliset opintojaksot

Courses in English

Tutkinto-opiskelijat löytävät mm. opinto-oppaasta ja lukkarikoneesta, milloin opintojaksot toteutetaan. Jokaisen opiskelijan tulisi opiskella vähintään yksi, mutta mielellään useampi kiertotalouskurssi.

Suuri osa opintojaksoista on myös avoimen korkeakoulun tarjonnassa. Etsi koulutushausta. Osa opintojaksoista on myös campusonline.fi ja 3AMK tarjonnassa muiden ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Vastuullisen liiketoiminnan opinnot

Vastuullisen liiketoiminnan opintojaksoilla käydään läpi yrityksen eri vastuun osa-alueita.

Vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet:

 • Sosiaalinen vastuu
 • Ympäristövastuu
 • Taloudellinen vastuu
Opintojaksot