Matkailun koulutus, restonomi (AMK)

Kuvituskuva: opiskelijoita Porvoon kampuksella

Matkailurestonomi on elämysten ammattilainen! Matkailun koulutuksessa Porvoon kampuksella opiskelija tutustuu laaja-alaisesti matkailun kansainväliseen toimintaympäristöön sekä sähköisen ja vastuullisen liiketoiminnan rooliin nopeasti kehittyvällä ja kasvavalla toimialalla.

Porvoon kampuksella opiskelijat työskentelevät inspiroivassa ja ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa he tottuvat haastamaan itsensä, työskentelemään eri rooleissa ja kohtaamaan ihmisiä. He oppivat kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tarpeita, tunnistamaan mahdollisuuksia sekä luomaan ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa. Opintojen aikana matkailun eri sektorit tulevat tutuksi konkreettisten toimeksiantojen, yritysvierailujen sekä vierailevien luennoitsijoiden kautta. 

Oppiminen Porvoon kampuksella tapahtuu aidoissa ja haastavissa työelämäprojekteissa monikulttuurisissa ryhmissä. Projektitoimeksiannot auttavat opiskelijoita kehittämään työllistymistä edesauttavia ammatillisia verkostoja jo opintojensa aikana. 

Porvoon kampukselta valmistuvalla restonomilla on vahvat ammatilliset taidot seuraavilla alueilla: 

 • Matkailun liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen 
 • Matkailun myynti- ja palvelutaidot 
 • Itsensä johtamistaidot 

Suuntautumisvaihtoehdot: 

 • Matkailupalvelut ja myynti 
 • Matkailupalvelut ja -tapahtumat 
Hakeminen

Kevään 2021 yhteishaku

 • Hakuaika: 17.–31.3.2021
 • AMK-valintakoe: AMK-valintakoe pidetään 31.5.-9.6.2021 välisenä aikana. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.
 • Koulutus alkaa elokuussa 2021
RESTONOMI (AMK)

Laajuus: 210 op

Koulutusohjelma: Matkailun koulutus

Kampus: Porvoo 

Valmistuneiden nimikkeitä: myyntipäällikkö, markkinointipäällikkö, yrittäjä, tuotesuunnittelija

  Ota yhteyttä
  Hakijapalvelut
  +358 400 230 409
  hakijapalvelut@haaga-helia.fi
  Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, restonomi (AMK)
  Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
  Degree Programme in Tourism and Event Management
  Bachelor's Studies | 210 ECTS
  Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, tradenomi (AMK)
  Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku