Kiertotaloutta yrityksille

Versohub kuvituskuva

Lead paragraph

Haaga-Helian VersoHUB:ssa edistetään yritysten siirtymistä kannattavasti kiertotalouteen ja kohti hiilineutraalia yritystoimintaa.

Kasvua kiertotaloudella ja ilmastopositiivisella liiketoiminnalla

Kiertotalous tuo valtavasti uutta liiketoimintapotentiaalia. Haaga-Helian kiertotalouden ja liiketoiminnan asiantuntijat auttavat yritystäsi tunnistamaan mahdollisuuksia ja kehittämään uusia ratkaisuja.

Yhteistyön muodot

 1. Tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminta; hankkeet
 2. Projektit opintojaksoilla
 3. Innovoinnin ja kiertotalouden kiihdyttämisen työpajat
 4. Yritysten osaamisen kehittäminen ja koulutus
 5. Opinnäytetyöt, työharjoittelu ja rekrytointi
 6. Partneruus ja kumppanuus

Tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminta; hankkeet

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää uusien liiketoimintaekosysteemien ja verkostojen rakentamista. Tulevaisuudessa teemme liiketoimintaa uudenlaisissa yhteistyöverkostoissa: kiertotalouden ekosysteemeissä, joiden rakentamista ohjaa vahva yhteisesti eri kumppanien kanssa rakennettu visio.

Kiertotaloutta kehitetään erilaisissa hankkeissa, johon Haaga-Helia tuo omaa osaamistaan mm. seuraavilta osa-alueita:

 • liiketoiminnan muotoilu ja kehittäminen
 • kiertotalouden liiketoimintamallit
 • datan ja AI:n hyödyntäminen sekä digitaaliset palvelut
 • palvelumuotoilu
 • myynnin kehittäminen
 • vastuullinen markkinointi
 • osaamisen kehittäminen
 • muutosjohtaminen

Pohditaanko yrityksessäsi, mistä saada rahoitusta kiertotalouden liiketoiminnan ja verkostojen kehittämiselle? Autamme yrityksiä yhteisen tavoitetilan ja yhteistyöverkoston luomisessa sekä koordinoimme hankehakuja.

Hanketyöstä vastaavat Minna-Maari Harmaala, Sami Nykter, Jarmo Sarkkinen ja Annariikka Rosendahl.

Esimerkkejä kiertotalouden hankkeista:

 

Projektit opintojaksoilla

Haaga-Helian kiertotalouden opintojaksoilla oppiminen tapahtuu yritysten aitojen liiketoiminta- ja kehittämishaasteiden kautta. Haasteet ovat eri toimialoilta esim. ruokatuotanto, metsät, muovit, elektroniikka, digipalvelut, vaatteet jne.

Esimerkkejä yhteistyöstä mm:

Kierrätyskeskus ja Akkuteollisuus ry

Aito Support Oy, Orthex Group ja Kesko Oyj

Puustelli & TransDesign

Tutustu opintojaksoihin: kiertotalouden opetustarjonnasta. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Satu Harkkiin.

Innovointi ja kiertotalouden kiihdyttämisen työpajat

"Millaisen tarinan yrityksesi haluaa kertoa tuleville sukupolville"

Haaga-Helian kiertotalouden ja fasilitoinnin ammattilaiset auttavat yritystäsi siirtymään kohti kiertotaloutta, hiilineutraalia ja vastuullista tulevaisuutta.

 • Liiketalouden innovaatioekosysteemit ja tulevaisuuden innovointi
 • Datan ja AI:n hyödyntäminen ja digitaaliset palvelut
 • Kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäminen
 • Palvelumuotoilu ja asiakasymmärrys
 • Transformaatio ja strategian uudelleen suuntaaminen
 • Hiilijalanjäljestä hiilikädenjälkeen

Yritysten osaamisen kehittäminen ja koulutus

Tunnistatko yrityksessäsi osaamisen vajetta, joka hidastaa siirtymistä kiertotalouteen ja hiilineutraaliin yritystoimintaa?

 • Avoimen korkeakoulun opetustarjonnan kautta voi joustavasti täydentää osaamista.
 • Voimme räätälöidä koulutusta yrityksesi ja sen henkilökunnan tarpeisiin. Ota yhteyttä Klaus Lüthjohann +358294471010.

  Opinnäytetyöt, työharjoittelu ja rekrytointi

  Sekä alemman että ylemmän korkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla on opintojen loppuvaiheessa opinnäytetyö, joka on tyypillisesti joko tutkimus, kartoitus/selvitys tai kehittämistehtävä. Haaga-Helian opettajat ohjaavat opiskelijan opinnäytetyötä yhteistyössä yrityksen kanssa sovitun tavoitteen mukaisesti. Kts. opinnäytetyö.

  Tutkintoihin kuuluu myös työharjoittelu ja voit rekrytoida opiskelijoitamme. kts. lisää rekrytointi

  Partneruus

  Partneryhteistyön kautta voit syventää näkyvyyttäsi koulumme toiminnassa ja kiertotalouden tukijana. Kts. partneryhteistyö.