Kiertotaloutta yrityksille

VersoHUB

Lead paragraph

Haaga-Helian VersoHUB:ssa edistetään yritysten siirtymistä kiertotalouteen ja kohti hiilineutraalia yritystoimintaa.

Kasvua kiertotaloudella ja ilmastopositiivisella liiketoiminnalla

Kiertotalous tuo uutta liiketoimintapotentiaalia. Haaga-Helian kiertotalouden ja liiketoiminnan asiantuntijat auttavat yritystäsi siirtymään kannattavasti kiertotalouteen, tunnistamaan mahdollisuuksia sekä kehittämään vastuullisia ratkaisuja.

Palvelut yrityksille

Vastuullisuuden ja kiertotalouden osaamiskartoitus

Tunnistatko yrityksessäsi osaamisen vajetta, joka hidastaa siirtymistä kiertotalouteen ja hiilineutraaliin yritystoimintaa?

Kartoitamme yrityksenne vastuullisuuden ja kiertotalouden osaamisen tason sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Kehitä yrityksellesi kiertotalouden mukaista liiketoimintaa

Onko yritykselläsi tarve huomioida liiketoiminnassa vastuullisuus ja ympäristöasiat entistä paremmin?  Onko yritykselläsi jo alustava tuote-, palvelu- tai liiketoimintaidea, jota haluatte kehittää esim. lisäämällä asiakasymmärrystä, protoilulla, demolla tai jota haluatte viedä kv-markkinoille?

Kiertotalouden liiketoiminnan asiantuntijat auttavat yritystäsi kehittämään kiertotalousajattelun mukaista toimintaa. Yritys voi hyödyntää palvelussa myös Business Finlandin innovaatioseteliä

Innovoi menestystarina yrityksellesi

Kaipaatteko uusia ideoita ja näkemyksiä, mitä mahdollisuuksia kiertotalous voi tuoda yrityksellenne? Millaisen tarinan yrityksesi haluaa kertoa tulevaisuudessa?

Työpajassa autetaan yritystä löytämään tulevaisuuden menestysmahdollisuuksia kiertotalouden mukaisesta toiminnasta.

Kiertotalouden ja vastuullisuuden koulutus

Koulutus räätälöidään yrityksen osaamistarpeeseen kartoituksen perusteella. Tarpeet eroavat eri yrityksissä riippuen siitä, onko yritys ottanut jo vihreä siirtymän askeleita kohti kiertotaloutta vai onko yritys vasta aloittamassa vastuullisuusmatkaansa.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

  • Kiertotalousajattelun ja vihreän siirtymän perusteet
  • Vastuullisuus markkinoinnissa

Muut asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin esim.

  • Liiketoimintamallien kehittäminen
  • Palvelumuotoilu ja asiakasymmärrys
  • Datan ja AI:n hyödyntäminen
  • Transformaatio ja strategian uudelleen suuntaaminen
  • Muutoksen johtaminen

Kysy lisää palveluista: Satu Harkki

Kehittämistehtävät opintojaksoilla

Haaga-Helian kiertotalouden opintojaksoilla oppiminen tapahtuu yritysten aitojen liiketoiminta- ja kehittämishaasteiden kautta. Haasteet ovat eri toimialoilta esim. ruokatuotanto, metsät, muovit, elektroniikka, digipalvelut, vaatteet jne.

Esimerkkejä yhteistyöstä mm:

Ahlsell talotekniikan tukkukauppa

Efaco - uudenlaista enrgiansäästöä

Biobohjaset sivuvirrat: Aloevera/Moments Crafter & pellava /Linen Stories

Kierrätyskeskus ja Akkuteollisuus ry

Aito Support Oy, Orthex Group ja Kesko Oyj

Puustelli & TransDesign

Yhteistyötä tehdään etenkin kursseilla: 1) Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta ja 2) Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen. Tutustu opintojaksoihin: kiertotalouden opetustarjonnasta. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Satu Harkkiin.

Opinnäytetyöt, työharjoittelu ja rekrytointi

Sekä alemman että ylemmän korkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla on opintojen loppuvaiheessa opinnäytetyö, joka on tyypillisesti joko tutkimus, kartoitus/selvitys tai kehittämistehtävä. Haaga-Helian opettajat ohjaavat opiskelijan opinnäytetyötä yhteistyössä yrityksen kanssa sovitun tavoitteen mukaisesti. Kts. opinnäytetyö.

Tutkintoihin kuuluu myös työharjoittelu ja voit rekrytoida opiskelijoitamme. kts. lisää rekrytointi

Partneruus

Partneryhteistyön kautta voit syventää näkyvyyttäsi koulumme toiminnassa ja kiertotalouden tukijana. Kts. partneryhteistyö.