Hotelli, ravintola, matkailu

Kuvituskuva

Lead paragraph

Haaga-Helian restonomitutkinnon suorittaneilla matkailu-, ravintola ja hotellialan ammattilaisilla on ihmisläheinen palveluasenne sekä laaja-alaiset taidot elämystaloudessa. He ovat tulevaisuusorientoituneita moniosaajia, joilla on edellytykset toimia niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti.

Opintojen aikana opiskelijat pääsevät yhdistämään teoriaa ja käytäntöä suunnitellessaan erilaisia liiketoimintaratkaisuja alallaan. Opiskelijat  pääsevät opinpolullaan kerryttämään kokemusta alalta erilaisten, niin Suomessa kuin ulkomaillakin suoritettavien projektien ja työharjoitteluiden kautta.

Opinnoissa painottuvat asiakaspalvelutaidot ja asiakaskokemuksen luominen, ja valmistuttuaan opiskelijat ovatkin asiakaspalvelukokemuksen asiantuntijoita. Lisäksi opinnot kehittävät opiskelijoiden tunnetaitoja ja edistävät heidän taitojaan työskennellä yhteistyöhön pohjaavissa asiakas- ja työyhteisöissä.

AMK-tutkinnot

Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Degree programme in Hospitality and Tourism Experience Management
Bachelor's degree | 210 ECTS | Helsinki
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, päivätoteutus, Porvoo
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Matkailu- ja tapahtuma-ala, Porvoo - suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK
Majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, Helsinki - suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK
Keittiömestari, Helsinki - suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK

Master-tutkinnot

Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus, restonomi YAMK
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku
Degree Programme in Sustainable Aviation Business, Master of Business Administration
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku

Opiskelijatarinat

25.07.2022
Opiskelijatarina
”Käytännönläheisenä tyyppinä Haaga-Helian opiskelumetodit sopivat minulle täydellisesti” ,...
29.06.2022
Opiskelijatarina
“Haaga-Heliassa opiskelun myötä koen, että potentiaalini on nähty ja nyt pääsen itsekin hy...
01.07.2021
Opiskelijatarina
”Vastuullisuus on yksi matkailualan isoimmista teemoista nyt ja tulevaisuudessa” – Nora Kö...