Koulutushaku

Etsi sinua kiinnostavia avoimen AMK:n opintoja omalla koulutushaulla.

Koulutukset

(181 kpl)
Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Oppijan rinnalla
Täydennyskoulutus OPH
Voimaa vahvuuksista
Täydennyskoulutus OPH
Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen
Täydennyskoulutus OPH
Muotokieli
Täydennyskoulutus OPH
Studies for Ukrainians
Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI (3 op)
Täydennyskoulutus OPH
Kulttuurisesti moninaiset oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa
Täydennyskoulutus OPH
Meidän koulu!
Täydennyskoulutus OPH
VALOT – oppivelvollisen valmennus, ohjaus ja tuki
Täydennyskoulutus OPH
Modules in English
Start or level up your career in the hospitality business
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuullisuus osana liiketoimintaa