ChatGPT Workshop

chatgpt

Kehitä organisaatiosi kilpailukykyä tekoälyn avulla kansainvälisen tekoälyasiantuntija Lasse Rouhiaisen opeissa.

Generatiivisella tekoälyllä viitataan niihin tekoälyjärjestelmiin, jotka ovat kykeneviä generoimaan tekstiä, kuvia tai muita mediamuotoja. ChatGPT on yksi tehokkaimmista ja tunnetuimmista generatiivisista tekoälytyökaluista, ja sen odotetaan vaikuttavan merkittävästi yritysten toimintastrategioihin sekä työskentelytapoihin.
Tässä koulutusohjelmassa osallistujat saavat kattavan ymmärryksen siitä, kuinka laatia ja implementoida ChatGPT-käyttöönottosuunnitelma.

Valmennuksen sisältö

Tämä strateginen malli on erityisesti suunnattu yritysjohdolle, tarkoituksenaan ohjata tehokkaan ja optimaalisen luovan tekoälyn soveltamista organisaatioissa. Malli jakautuu neljään keskeiseen vaiheeseen:

 1. Kartoita generatiivisten tekoälytyökalujen nykytila organisaatiossasi.
 2. Aseta selkeät tavoitteet ja tunnista potentiaaliset sovelluskohteet.
 3. Implementoi parhaat käytänteet tekoälytyökalujen käytössä.
 4. Seuraa suoritusindikaattoreita ja tee analyysi käyttöönoton jälkeen.

Tämä malli tarjoaa kattavan lähestymistavan, joka tukee johtoa tekoälyratkaisujen tehokkaassa käyttöönotossa ja seurannassa.

Koulutusohjelman keskeiset ominaisuudet ja hyödyt

 • Koulutus sisältää interaktiivisia harjoituksia, jotka simuloivat realistisia liiketoimintaskenaarioita, jotta osallistujat voivat soveltaa oppimaansa välittömästi.
 • Käytämme case-study-menetelmää, joka antaa syvällisen ymmärryksen siitä, kuinka ChatGPT voidaan integroida eri osastojen—myynnistä markkinointiin—päivittäiseen toimintaan.
 • Koulutus on räätälöity yrityksesi erityistarpeiden ja tavoitteiden mukaan, mikä maksimoi investoinnin tuoton ja käytännön soveltuvuuden.
 • Osallistujat saavat käyttöönsä työkalupakit ja resurssit, joita he voivat hyödyntää ChatGPT:n käyttöönoton jälkeen organisaatiossaan.

Kenelle

 • Liikkeenjohdolle
 • Pääjohtajille
 • Operatiivisille johtajille
 • Projektipäällikköille
 • Myyntipäällikköille

Kouluttaja

Lasse Rouhiainen on bestseller-kirjailija sekä kansainvälisesti tunnustettu asiantuntija tekoälyn ja ChatGPT-teknologian alalla. Vaikka hänellä on suomalaiset juuret, Lasse asuu ja työskentelee Espanjassa. Hän on erikoistunut auttamaan yrityksiä integroimaan tekoälyratkaisut liiketoimintaansa ja kehittämään kattavia tekoälystrategioita.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä
Mikko
Karamo
myyntikoordinaattori
+358 294471671
mikko.karamo@haaga-helia.fi