Majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, Helsinki - suuntautuminen

Kuvituskuva

Haagan restonomikampuksen majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoimintaan sekä elämyksiin painottuva koulutus profiloituu vaativien ja monipuolisten liikkeenjohdollisten kompetenssien tuottamiseen.

Haagan restonomikampuksella voit valita suuntautumiseksi majoitusliiketoiminnan-, ravintolaliiketoiminnan tai matkailuliiketoiminnan. Monimuoto-opiskelijat suuntautuvat majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi kampuksella on Ruokatuotannon johtamisen koulutus, jonka suuntautuminen on keittiömestari. Englanninkielisessä tutkinnossa opiskelevan suuntautuminen on Experience Management.

Suuntautumisopintojen ensimmäisessä osassa tutustut kyseisen suuntautumisen liiketoimintaympäristöön sekä taloudelliseen analysointiin. Lisäksi pääpaino on tuotesuunnittelussa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Suuntautumisopintojen toisessa osassa perehdyt muun muassa vastuullisuuden teemoihin, tuottojohtamiseen sekä yrityksen kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Myös tulevaisuuden trendit ja teknologinen kehitys tulevat teemoina tutuiksi.

Voit sisällyttää omaan oppimispolkuusi osia kaikista Helsingin ja Porvoon restonomikoulutuksen suuntautumisista.


Majoitusliiketoiminnan suuntautuminen

Voisiko majoitusliiketoiminta tarjota sinulle polun ja mahdollisuuden huomisen alan ammattilaiseksi? Majoitusliiketoiminnan restonomi on parhaimmillaan vuorovaikutuksessa toisiin ja osaa toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä, jossa työtehtävien kirjo on laaja. Alan kehitys on dynaaminen ja inspiroi sekä haastaa jatkuvaan kehittämiseen.

Majoitusliiketoiminnan käytännönläheiset opintojaksot valmentavat sinua kasvamaan esihenkilöksi, joka ymmärtää sekä asiakaslähtöisyyden, että liikkeenjohdon merkityksen liiketoiminnassa. Haagan kampuksella toimimme läheisessä yhteistyössä alamme parhaiden toimijoiden kanssa, ja kansainvälisyys on meille arkipäivää. Opiskelijamme käyttävät laajasti hyväkseen mahdollisuutta opiskelijavaihtoon ulkomailla, ja monet Haagasta valmistuneet restonomit ovat luoneet kansainvälistä uraa.

Ravintolaliiketoiminnan suuntautuminen

Ravintola-ala tarjoaa sinulle värikkään, mielenkiintoisen ja kansainvälisen työn, jossa kehitys on jatkuvaa ja ripeää. Alalla on tiiviit verkostot ja yhteisöllinen ilmapiiri. Eri työtehtävien kirjo on laaja, ja eteneminen esihenkilöasemaan on yleensä nopeaa.

Ravintolasuuntautuminen tarjoaa sinulle monipuoliset opintojaksot valmistuaksesi ravintola-alan huippuammattilaiseksi. Opettajakuntamme omaa laajat teoreettiset ja käytännölliset valmiudet takaamaan ammatillisen kasvusi. Toimimme läheisessä yhteistyössä alamme toimijoiden kanssa, ja kansainvälisyys on meille arkipäivää. Opiskelijamme käyttävät laajasti hyväkseen mahdollisuutta opiskelijavaihtoon ulkomailla, ja lukuisat Haagasta valmistuneet restonomit työskentelevät kansainvälisten hotelli- ja ravintolaketjujen palveluksessa.

Matkailuliiketoiminnan suuntautuminen

Tervetuloa oppimaan ja kehittämään matkailuliiketoimintaa moninaisten asiakkuuksien muuttuviin tarpeisiin. Opit ymmärtämään matkailuliiketoiminnan logiikkaa sekä asiakaslähtöisiä myynti- & markkinointitapoja. Suuntautumisen työelämälähtöinen projektityöskentely sekä tiiviit yhteydet elinkeinoon antavat erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua alan eri toimijoiden kanssa. Suuntautumisen sekä suositellun osaamiskokonaisuuden opintojen avulla saat erinomaiset valmiudet työllistyä moniin erilaisiin matkailuliiketoiminnan tehtäviin.

Majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan kehittäminen suuntautuminen

Tämä suuntautuminen tarkastelee majoitus- ja ravintola-alaa kokonaisuutena ja tarjoaa uutta osaamista alan kehittämiseen. Monimuotototeutus on suunnattu jo alalla työskenteleville, joten vertaisoppimisella on suuntautumisessa iso rooli. Suuntautumisessa keskitytään erityisesti esihenkilötaitojen kehittämiseen sekä yrityksen johtamisessa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Oma tärkeä alueensa on myös asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittäminen.

HAKEMINEN

Hae opiskelemaan Haaga-Helian restonomiopintoihin. Lue lisää täältä.

Restonomi AMK, suuntautumisena majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta

Laajuus: 210 op

Tutkinto: Restonomi (AMK)