Strategiatyö organisaatioissa -koulutus, tradenomi YAMK

Ylempi AMK

Kuvituskuva suunnitelmia

Strategiatyö organisaatioissa -koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa strategiaprosessien asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtävissä, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai jonkin toiminnon vetäjänä tai itsenäisenä yrittäjänä. Koulutuksen jälkeen valmistuneet osaavat suunnitella ja toteuttaa strategiaprosesseja, johtaa muutosta sekä kehittää organisaation toimintaa ja kilpailukykyä eri osa-alueilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Strategiatyö organisaatioissa -koulutus järjestetään kokonaan verkossa, mikä mahdollistaa joustavan etäopiskelun. Koulutuskokonaisuuteen on valittu aiheen kannalta keskeisimmät opintojaksot ja ne on aikataulutettu niin, että työssäkäyvä opiskelija voi valmistua kahdessa vuodessa.

Opinnoissa opiskelija kehittää vaativassa asiantuntija- ja kehitystyössä edellytettävää ydinosaamista sekä strategiatyöhön liittyvää syventävää osaamista. Opinnot vahvistavat opiskelijoiden kykyä soveltaa uutta tutkimustietoa omaan toimintaympäristöönsä.

Ydinosaamisen opinnot keskittyvät tutkimus- ja kehittämistaitoihin sekä osaamisiin, joita tarvitaan kehityshankkeissa ja muutosjohtamisessa. Opinnot vahvistavat opiskelijan analyyttistä ja kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. Syventävät ammatilliset opinnot kehittävät strategiaprosessin suunnittelussa ja johtamisessa tarvittavia taitoja. Opinnot vahvistavat opiskelijoiden kykyä soveltaa uutta tutkimustietoa omaan toimintaympäristöönsä.

Tutustu koulutuksen suuntautumiseen

Suuntautumisen opinnot ja sen aihepiiristä tehtävä opinnäytetyö muodostavat suurimman osan Master-opinnoista. Strategiatyö organisaatioissa -koulutuksessa suuntautuminen on ennalta määritelty: Strateginen ajattelu ja johtaminen. Tutustu suuntautumiseen:

Lisätietoja

Tutustu tarkemmin koulutuksen rakenteeseen, Master-opiskelun käytäntöihin sekä hakuohjeisiin alla olevien linkkien kautta. Tiesithän, että master-opintoja voi tehdä myös avoimessa ammattikorkeakoulussa?

Hakeminen

Kevään yhteishaku

  • Hakuaika: 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00
  • Ennakkomateriaali: julkaistaan 17.3.2021
  • Valintakoe: 7.5.2021 Pasilassa
  • Aloituspaikat: 30
  • Koulutus alkaa: elokuussa 2021

Koulutuksesta vastaava asiantuntija

Liiketoiminta

Juha
Olava
yliopettaja
+358469235769
Juha.Olava@haaga-helia.fi

Tutustu opiskelijoidemme ja alumniemme opiskelu- ja uratarinoihin

Tradenomi (ylempi AMK)

Koulutus:
Strategiatyö organisaatioissa

Laajuus:
90 opintopistettä

Kesto:
1,5 – 3 vuotta työn ohessa

Kampus:
(Pasila) toteutus verkossa

Opiskelumuoto:
virtuaaliopinnot

Opiskelukielet:
suomi ja englanti

Ota yhteyttä

Yleistä Haaga-Heliasta

Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi