Vahvaa strategiaosaamista verkko-opinnoilla

Kestävän kehityksen takaava johtaminen ja pitkän aikavälin menestykseen tähtäävä päätöksenteko ovat tänä päivänä elinehtoja paitsi organisaatioille, myös maapallolle. Haaga-Helian Strategiatyö organisaatioissa -koulutus (tradenomi YAMK) antaa strategiset valmiudet toimia vaativissa johtaja- ja asiantuntijatehtävissä niin vakaampina aikoina kuin muutosten keskellä.

Kuvituskuva aikuisopiskelijat tablettitietokoneen ääressä
29.01.2021
Artikkeli

Strategiatyötä tarvitaan esimerkiksi silloin kun organisaatiossa mietitään tuottavuusnäkökulman, vastuullisuus/mainenäkökulman ja työhyvinvoinnin yhteensovittamista. Tätä työtä tekemään kutsutaan yhä enemmän ihmisiä eri positiosta.

- Tällöin on tärkeää ymmärtää strategisen ajattelun perusteet sekä osata hyödyntää strategiatyön eri käytänteitä, sanoo koulutusohjelman vetäjä Juha Olava. 

- Toisin sanoen tällainen koulutus on mielestäni välttämätön johtoasemassa oleville ja vähintäänkin hyödyllinen muille, esimerkiksi esimiestason työtä tekeville.

Tehokkaasti verkon yli

Kyseessä on työn ohessa suoritettava verkko-opintokokonaisuus (90 op). Haaga-Helian digiloikka oli hyvällä mallilla jo ennen COVID 19 -pandemiaa, mutta pandemia on ymmärrettävästi tuonut opintosuunnitteluun myös muutoksia.

- Itse uskon, että nyt kun digitaalisuuteen on totuttu ja teknologian mahdollisuuksia päästy – tai jouduttu – totisesti hyödyntämään, ei paluuta entiseen ole, toteaa Olava.

- Strategiatyö organisaatioissa -koulutusohjelman, kuten muidenkin Master-ohjelmien, opiskelijat ovat tyypillisesti haastavissa työtehtävissä ja/tai uravaiheessa olevia täydennyskouluttautujia. Palaute siitä, että läsnäolovaatimusta kampuksella ei ole, onkin ollut enimmäkseen kiittävää, hän jatkaa.

Opiskelijoiden elämäntilanteen huomioiva ”tehokkuusajattelu” näkyy myös siinä, että opintopolulla on selkeästi asetellut askelmerkit. Näin tutkinnon saa valmiiksi 1,5 vuodessa, eivätkä opinnot jää roikkumaan. Myös koulutuksen suuntautuminen on ennalta määrätty (Strateginen ajattelu ja johtaminen). Samalla varmistetaan, että opiskelu onnistuu missä ja milloin vain.

Mutta mikäli joku ajattelee, että virtuaaliopiskelu tarkoittaa pelkkää kirjallisten tehtävien palauttamista yhteiselle verkkoalustalle, hänen kannattaa päivittää tietonsa. Toki itsenäistä puurtamistakin on luvassa, etenkin perusopintojen osalta. Opintojen edetessä mukaan tulee kuitenkin enenevässä määrin vuorovaikutteisuutta, kuten Zoom-luentoja sekä ryhmätöitä ja niiden esittelyä.

- Opintokokonaisuuteen kuuluvan Johtoryhmätyöskentely-kurssin yhteydessä olemme esimerkiksi tutkineet pelillistämisen mahdollisuuksia, Olava kertoo.

- Pelin kaltaisessa simulaatiossa voimme vaikka laittaa opiskelijoiden muodostamat, kuvitteelliset johtoryhmät kilpailemaan keskenään.

Oppia myös rivien välistä

Olavan mukaan koulutusohjelmasta valmistunut kykenee tuloksellisesti osallistumaan ja vaikuttamaan organisaationsa strategiatyöhön:

- Käytännön esimerkkinä näkisin vaikka sen, että hän ymmärtää nyt trendikkään osallistavan päätöksenteon mahdollisuudet realistisesti, sortumatta kyynisyyteen tai yltiöpositiivisuuteen.

Olava kehuu opiskelijoitaan vuolaasti. Kun ryhmässä on valmiiksi paljon kokemusta elävän elämän organisaatiotyöstä, keskustelu on vilkasta ja uusia avauksia ja ahaa-elämyksiä syntyy tämän tästä – myös koulutuksen vetäjälle.

- Strategia-ajatteluun ja -työhön liittyy paljon harmaita alueita ja sellaista, mitä ei oppikirjoista tai oppaista löydä. Opintokokonaisuuden kurssit ja ryhmän sisäinen, epävirallisemmin käyty keskustelu aiheen tiimoilta takaavat yhdessä rautaisen annoksen strategiaosaamista työelämässä hyödynnettäväksi, Olava summaa.