Juha Olava

yliopettaja
+358469235769
Juha.Olava@haaga-helia.fi

Koulutus: Kauppatieteiden tohtori

Juha Olava vastaa Master-koulutuksessa Strateginen ajattelu ja johtaminen -suuntautumisesta.

Olava on kokenut strategisen johtamisen ammattilainen, jolla on vahva tausta työskentelystä korkeakouluissa. Hän tuntee hyvin strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen ilmiöitä 17 vuoden konsultointikokemuksen ja 9 vuoden tutkijakokemuksen pohjalta. Lisäksi Olava on vahva laadullisessa tutkimuksessa ja verkko-opetuksessa.

Erityisosaamisalueet:  Strateginen johtaminen, Organisaatiot ja johtaminen

Julkaisuja:

Olava, J. (2009) Itseanalyysi Bourdieun tapaan. Teoksessa Tutkija kirjoittaa – esseitä kirjoittamisesta ja kirjoittajista akateemisessa työssä. Räsänen, K. (toim.), Helsingin Kauppakorkeakoulu B-104. Helsinki: Unigrafia: 11-26.

Olava, J. (2012) Strategiatyökalujen organisaatiopoliittinen käyttö konsernin muutostilanteessa. Aalto University Publication Series, Doctoral Dissertations 48/2012. Helsinki: Unigrafia.

Olava, J. (2013) Kertomuksia muutoksesta 2000-luvun suomalaisessa vakuutusyhtiössä. Finanssialan artikkelitietokanta, FINVA. Helsinki.