Liikuntajohtaminen, Master-suuntautuminen

Kuvituskuva liikunta tuo iloa

Liikuntajohtamisen suuntautumisen tavoitteena on kehittää opiskelijan johtamis-, viestintä- ja markkinointivalmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Työelämälähtöiset opinnot valmentavat opiskelijaa ajantasaisen tiedon hankkimiseen ja hyödyntämiseen organisaation tai laajemman liikunta-alan verkoston toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.

Kiinnostuitko?

Suuntautumista voi opiskella Liikunta-alan koulutuksessa:

Master-suuntautuminen

Suuntautuminen on Master-opintojen keskiössä. Suuntautumisen opinnot ja sen aihepiiristä tehtävä opinnäytetyö muodostavat suurimman osan Master-opinnoista. Samalla suuntautuminen on ammatillisen kehittymisen ja verkostoitumisen kotipesä.

Suuntautuminen valitaan Liikunta-alan koulutuksessa hakuvaiheessa ja sen voi valita vapaasti koulutuksessa tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi