Liikuntajohtaminen, Master-suuntautuminen

Kuvituskuva liikunta tuo iloa

Liikuntajohtamisen suuntautumisessa tavoitteena on kehittää opiskelijan johtamis-, viestintä- ja markkinointivalmiuksia liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Työelämälähtöiset opinnot valmentavat tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, palvelutuotteiden kehittämiseen, kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.

Kiinnostuitko?

Suuntautumista voi opiskella Liikunta-alan koulutuksessa:

Master-suuntautuminen

Suuntautuminen on Master-opintojen keskiössä. Suuntautumisen opinnot ja sen aihepiiristä tehtävä opinnäytetyö muodostavat suurimman osan Master-opinnoista. Samalla suuntautuminen on ammatillisen kehittymisen ja verkostoitumisen kotipesä.

Suuntautuminen valitaan Liikunta-alan koulutuksessa hakuvaiheessa ja sen voi valita vapaasti koulutuksessa tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi

Suuntautumisesta vastaava

Master-opetuksessa jokaisella suuntautumisella on jatkotutkinnon suorittanut vastaava, jonka vastuulla ovat mm. suuntautumisen opintojaksot, opinnäytetöiden aiheet ja suuntautumisen opiskelijoiden keskinäinen verkostoituminen.

Outi
Leppälä-Pekkinen
lehtori
+358 294471462
Outi.Leppala-Pekkinen@haaga-helia.fi

Tutustu opiskelija- ja alumnitarinoihin

23.02.2023
Opiskelijatarina
Jari Virtanen sai tukea ammatilliseen kehittymiseen kunto- ja terveysliikunnan Master-opin...
23.02.2023
Opiskelijatarina
Liikuntajohtamista opiskeleva Elli Kirijatshenko kaipasi sysäystä tietotaitojen kehittämis...
20.02.2023
Opiskelijatarina
Liikuntajohtamisen Master-opinnot ylittivät kaikki odotukset
01.11.2022
Opiskelijatarina
Valmennuksen Master-opinnot veivät osaamista suuntaan, jota ei osannut kuvitella
01.09.2022
Opiskelijatarina
Liikuntajohtamisen opinnoista uutta näkökulmaa yrittäjyyteen
19.04.2021
Alumnitarina
”YAMK-tutkinnon myötä olen entistä monipuolisempi liikunta-alan ja esimiestyön ammattilain...