Liikuntajohtamisen opinnoista uutta näkökulmaa yrittäjyyteen

Iida Keisu työskentelee yrittäjänä ja toimitusjohtajana elämyspalveluita tarjoavassa Nature Escape yrityksessä ja opiskelee samanaikaisesti liikuntajohtamisen YAMK-tutkintoa Haaga-Heliassa.

Iida Keisu
01.09.2022
Opiskelijatarina

Keisu valmistui liikunnanohjaajaksi vuonna 2019, jonka jälkeen liikuntajohtamisen YAMK-opinnot tuntuivat luonnolliselta jatkumolta omassa työssä kehittymisen tueksi.

– Vastuu omassa työssä kasvoi, joten uusien aihealueiden haltuun ottaminen sekä johtamistaitojen kehittäminen tuli hyvinkin ajankohtaiseksi. Omat kokemukseni Haaga-Heliassa opiskelusta olivat hyvin positiivisia ja Vierumäki alueena jo kuin toinen koti, Keisu kertoo.

Opiskelua Haaga-Heliassa hän kuvailee antoisaksi ja opintojaksoja pääosin erittäin mielenkiintoisiksi. Opintojen suorittaminen on itsenäistä ja projekteja kannustetaan toteuttamaan omien mielenkiinnon kohteiden mukaan.

– YAMK-opintojen aikana ikimuistoisia ovat olleet yhteiset lähijaksot Vierumäellä ja varsinkin ensimmäinen lähijakso, kun olo oli kaikesta uudesta hyvin innostunut ja jännittynyt. On ollut hienoa tutustua uusiin ihmisiin ja liikunta-alan osaajiin ja päästä viettämään aikaa samantyyppisten ihmisten kanssa, Keisu kuvailee jatko-opintojen alkua.

Opinnot ovat kehittäneet Keisun osaamista erityisesti talouden ja strategisen johtamisen osa-alueilla. Hänen mukaansa parasta antia opinnoissa on ollut ajatusten vaihtaminen ja ajanviettäminen erilaisista taustoista tulevien ammattilaisten kanssa.

Opinnoista tukea yritystoimintaan

Monipuoliset oppimistehtävät ovat mahdollistaneet yritystoiminnan oleellisten prosessien tarkastelun ja kehittämisen, tavallisen arjen pyörittämisen lisäksi. Myös verkostoituminen on ollut tärkeää ja luonut perustaa erilaisille yhteistyökuvioille.

Nykyisille ja tuleville opiskelijoille Keisu haluaa korostaa yhteisten lähipäivien tärkeyttä.

– Opiskeluporukan myötä saat uuden tärkeän verkoston, jonka myötä voit solmia uusia ystävyyssuhteita, kehittää hienoja yhteistyökumppanuuksia tai löytää vaikka uuden työpaikan tai kollegan, hän päättää.