”YAMK-tutkinnon myötä olen entistä monipuolisempi liikunta-alan ja esimiestyön ammattilainen”

Liikuntajohtamisen YAMK-koulutuksesta vuonna 2020 valmistunut Joonas Bergström pääsi opintojen kautta laajentamaan osaamistaan uusille alueille sekä verkostoitumaan muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa.

Joonas Bergström
19.04.2021
Alumnitarina

Bergström valmistui alun perin media-assistentiksi, mutta huomasi pian, ettei media-ala ollutkaan hänen juttunsa. Liikunta ja terveet elämäntavat kuuluivat jo tuolloin hänen elintapoihinsa, joten liikunta-alalle suuntaaminen tuntui luontevalta valinnalta.

Bergström suoritti aluksi Lohjan Kisakalliossa liikunnanohjauksen peruskurssin, josta hän jatkoi Vierumäelle opiskelemaan liikuntaneuvojaksi. Valmistumisen jälkeen hän jatkoi Vierumäellä suorittamalla liikunnanohjaajan tutkinnon monimuoto-opiskeluna työskennellen samalla kokopäiväisesti liikunta-alalla.

Pitkän opiskelurupeaman jälkeen Bergström päätti keskittyä urakehitykseensä, päivittäen osaamistaan samalla lyhyemmillä koulutuksilla ja kursseilla. Vuonna 2018 laajemman jatkokoulutuksen suorittaminen tuli jälleen ajankohtaiseksi.

- Olen työskennellyt suurimman osan urastani liikunta-alalla esihenkilötehtävissä, joten minulle oli luontevaa päivittää tutkintoni YAMK-tutkintoon, suuntautuen liikuntajohtamiseen. Monessa työtehtävässä julkisella sektorilla vaaditaan YAMK-tason tutkintoa, joten halusin myös laajentaa tulevaisuuden urakehitysmahdollisuuksiani, Bergström kertoo.

Opinnot mahdollistivat oman osaamisen ja verkostojen laajentamisen

Liikuntajohtamisen opinnot sisältävät mm. talouden, viestinnän ja markkinoinnin, tapahtumanjärjestämisen sekä palvelumuotoilun kursseja. Bergström kertookin opintojen parhaimmiksi puoliksi oman osaamisen monipuolisen kehittämisen sekä muiden liikunta-alan eri toimijoiden kanssa verkostoitumisen.

- Laajensin sekä verkostoani että osaamistani täysin uusille alueille, kuten verkkomarkkinointiin. YAMK-tutkinnon myötä olen entistä monipuolisempi liikunta-alan ja esimiestyön ammattilainen, hän toteaa.

Opintojen ja työelämän yhdistäminen sujui Bergströmin mukaan sujuvasti. Osan opinnoista hän pystyi hyväksilukemaan työelämässä jo kertyneellä osaamisella. Bergström valitsi myös opinnäytetyönsä aiheen siten, että se toisi hyötyä hänen nykyiseen työhönsä ja kehittäisi osaamista markkinoinnin parissa.

- Ehdottomasti ikimuistoisin kokemukseni oli kuitenkin vapaasti valittavat opinnot, jotka suoritin matkustamalla Espanjan Sevillaan European Association for Sport Management -konferenssiin. Matkan aikana tutustuin eri maiden liikuntakulttuureihin ja verkostoiduin kansainvälisiin päättäjiin. Tätä kokemusta en olisi välttämättä päässyt kokemaan ilman YAMK-tutkinnon suorittamista, Bergström toteaa.

Valmiuksia alan murroksessa toimimiseen

Liikunta-ala on Bergströmin mukaan ollut murroksessa jo kymmenen vuotta, ja koronapandemia on vain lisännyt muutosvauhtia entisestään. Hän uskoo, että lähivuosina yhteistyö liikunta-alan yksityisen ja julkisen sektorin välillä tuleekin tiivistymään.

- Tulevaisuudessa liikunta-alan ammattilaisilta vaaditaan myös markkinoinnin, viestinnän ja digiosaamisen taitoja. YAMK-koulutuksen monipuolinen opetussuunnitelma ja verkostoituminen eri sektoreiden toimijoiden kanssa antavat valmiuksia näihin tuleviin muutoksiin, Bergström toteaa.

Hän suosittelee Liikuntajohtamisen suuntausta kaikille, jotka haluavat työskennellä esihenkilö- ja johtamistehtävissä tai päivittää liikunta-alan osaamistaan tuoreella tiedolla.

- Opiskelu, itsensä kehittäminen ja verkostoituminen kannattaa aina. YAMK-tutkinnon suorittaminen laajentaa näkökulmia ja saattaa avata tulevaisuudessa myös uusia mahdollisuuksia, hän summaa.