Liikuntajohtamisen Master-opinnot ylittivät kaikki odotukset

Tarja Mahkonen täydentää osaamistaan liikuntajohtamisen ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla. Opiskelu Haaga-Helian Master-opinnoissa on osoittautunut sekä palkitsevaksi että käytännönläheiseksi.

Tarjo Mahkonen
20.02.2023
Opiskelijatarina

Järvenpään Voimistelijoiden toiminnanjohtajana työskentelevä Tarja oli jo aiemmin valmistunut liikunnanohjaajaksi Haaga-Heliasta 2020. Oli suhteellisen selvää, että myös jatko-opintoihin opiskelupaikaksi valikoitui Haaga-Helia.

– Tiesin heti liikunnanohjaajaksi valmistuttuani, että haluan jatkaa mahdollisimman pian opintoja. Idea omista  Master-opinnoista kirkastui, kun pääsin silloisen työni kautta mukaan toisen opiskelijan liikuntajohtamisen YAMK-opinnäytetyöprojektiin. Tiesin, että haluan jälleen hakea Haaga-Helian Vierumäen kampukselle opiskelemaan, Tarja kertoo.

Master-opinnoista hyötyä koko organisaatiolle

Liikuntajohtamisen Master- eli YAMK-opinnot osoittautuivat odotusten mukaisiksi. Opettajat ovat liikunta-alan huippuasiantuntijoita ja  toimivat erilaisten oppimistapojen mahdollistajina. Opintojen avulla hankitusta osaamisesta hyötyy myös oma organisaatio. Kurssien tehtävät on rakennettu niin, että opiskelija pystyy mukauttamaan ne juuri omien oppimistoiveiden mukaisiksi.

– Tavoitteeni oli syventää omaa liikunta-alan johtamisen osaamistani. Siinä kohtaa en vielä tiennyt, että opinnot tulisivat tukemaan kaiken lisäksi koko organisaation kehittymistä. Opiskelu  onkin ylittänyt kaikki odotukseni. Työskentelen toiminnanjohtajana Järvenpään Voimistelijat ry:ssä, ja kurssien tehtävät ovat osuneet täysin työtehtäviäni tukeviksi. Toisinaan jopa hämärtyy raja, milloin olen tekemässä työ- ja milloin koulutehtäviä, Tarja iloitsee.

Tarja myöntää opinnoissa olevan välillä työtä, mutta toisaalta ne opettavat myös oman työn johtamisen taitoja. Opinnoissa tehtäviä ei tehdä tekemisen ilosta, vaan kaikille on tarkasti mietityt oppimistavoitteet ja äiitä tukevat toteutustavat. Tehtävät haastavat omaa osaamista ja ajattelumalleja.

– Johtaminen ei ole irrallinen osa organisaation arjesta, ja kaikki johtamisen osa-alueet kytkeytyvät toisiinsa. Tämä kokonaisvaltaisuus näkyy opinnoissa, joissa kurssit kulkevat yhdessä päättyen kaikki yhdeksi kokonaisuudeksi, opinnäytetyöksi. On ollut hienoa huomata, kuinka kaikki opinnot ovat taidokkaasti nivottu yhteen. Sitähän työelämäkin on, Tarja pohtii.

Mahdollisuudet oppia toisilta rajattomat

Yhtenä opiskelun helmistä Tarja mainitsee verkostoitumismahdollisuudet. Tiedon jakaminen ja toisilta oppiminen ovat suuressa arvossa opinnoissa, joissa opiskelutoverit ovat tulevaisuuden tai jo nykyisiä liikunta-alan johtajia.

– Liikunta-alan opinnoissa on upeat opiskelijakaverit. Opiskelijoita tulee niin kunnalliselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. Mahdollisuudet oppia toisilta ovat rajattomat. Kannattaa kysellä ja keskustella kanssaoppijoiden kanssa mahdollisimman paljon, Tarja kehottaa.

Master-opinnot avaavat monipuolisesti ovia liikunta-alan johtamisen työpaikkoihin. Tarjan tähtäimessä on ensisijaisesti kasvattaa opintojen avulla omaa osaamista ja sitä kautta myös koko organisaation, Järvenpään Voimistelijat ry:n, osaamista.

– Itse haluan nähdä, kuinka pitkälle pystymme yhdessä kollegojen kanssa nykyisen organisaatiomme viemään. Urheiluseuratoiminta on valtavassa muutoksessa, ja koskaan ei tiedä, mitä seuraava vuosi saati vuosikymmen  tuo tullessaan. Opinnot antavat tietoa, taitoa ja rohkeutta toimia alati muuttavassa toimintaympäristössä, Tarja summaa.