Valmennuksen Master-opinnot veivät osaamista suuntaan, jota ei osannut kuvitella

Liikunnanohjaaja Ökö Heikkalan tavoitteena oli jo pidemmän aikaa ollut liikunta-alan Master-opintoihin hakeutuminen. Nyt Heikkala opiskelee Haaga-Heliassa valmennuksen suuntautumisessa ja odotukset ovat täyttyneet – ja joiltain osin jopa ylittyneet.

Ökö Heikkala
01.11.2022
Opiskelijatarina

Lapin ammattikorkeakoulussa liikunnan tuntiopettajana ja asiantuntijana työskentelevä mies lähti hakemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Haaga-Heliasta. Syksyllä 2022 alkaneissa liikunnanohjaajan YAMK-opinnoissa suuntauksena on valmennus.

–  Toimin liikunta-alalla, ja mielenkiintoni on erityisesti pedagogiikassa.Vaikka viime kevään yhteishaku meni työkiireiden vuoksi ohi, tarjoutui minulle viime kesänä valmennuksen suuntauksen lisähaun myötä mahdollisuus tarttua näihin opintoihin. Olisin ensisijaisesti halunnut liikuntajohtamisen suuntautumiseen, mutta katsottuani valmennuksen suuntauksen opintosuunnitelmaa, olin myyty, Ökö Heikkala kuvailee.

Heikkala kokee, että tavoitteet suorittaa tutkinto ja kehittää omaa osaamista täyttyvät valmennuksen suuntauksessa erinomaisesti – eikä vähiten opetussuunnitelman sisällön vuoksi. Mies tunsi myös entuudestaan opettajatiimin henkilöstöä ja heidän osaamistaan, mikä osaltaan  motivoi hakemaan Haaga-Heliaan.

Mihin opinnot päättyvät ja mistä työelämä alkaa

Toistaiseksi odotukset ovat täyttyneet ja joiltain osin jopa ylittyneet. Opiskelua Haaga-Heliassa Ökö kuvailee ensin vain yhdellä sanalla.

– Inspiroivaa! Opinnot ovat kokonaisuudessaan olleet todella inspiroivia. On kuitenkin todettava, että oman elämän muotoilu on ollut haasteellista. Aikataulukonflikteja opintojen, töiden ja muun elämän välille on syntynyt. Olisin halunnut panostaa opiskeluun enemmänkin, mutta opintojen sisällöt, toteutustavat ja oman opiskeluryhmän kanssa toimiminen on ollut joka tapauksessa erittäin mielenkiintoista, Heikkala pohtii

Kurssitehtävien suorittamisen suhteen rajoja on vähän ja autonomiaa paljon, mikä osaltaan tekee opiskelusta inspiroivaa ja kehittävää.

– Olen useamman kerran opintojen aikana sanonut opettajillemme, että "kritisoin tätä tehtävänantoa, koska se sai minut inspiroitumaan. Haluan helppoja ja tylsiä tehtäviä, joiden rima on helppo asettaa alas.” Opettajamme kuitenkin käyttävät sanontaa ”rajatut tehtävät antavat rajattuja vastauksia”. Kurssitehtävät ovat näin vieneet osaamistani suuntaan, jota en osannut ennakkoon ajatella.

Lapin ammattikorkeakoulussa työskentelevä Heikkala on päässyt säännöllisesti soveltamaan opintojen sisältöjä myös päivätyössään.

– Koska opintojen sisällöt resonoivat täysin ammatillisten mielenkiinnon kohteideni ja työtehtävieni kanssa, on välillä vaikea sanoa, mihin opinnot päättyvät ja mistä työelämä alkaa. Tämä on opiskelumotivaation kannalta yksi siisteimmistä asioista näiden opintojen suorittamisessa!.

Ei ainoastaan valmentajille

Opinnoissa Heikkala on asettanut itselleen tavoitteeksi  tutkinnon suorittamisen, osaamisen kehittämisen sekä verkostoitumisen. Opintojen merkitystä varsinaisella urapolulla on vaikea vielä arvioida.

– Nyt kun tässä on taas päässyt opiskelun makuun, niin ehkä tätä osaamisen kehittämisen polkua voisi jatkaa jatko- ja lisäopinnoilla ja tarkastella ammatillisestikin vähän tarkemmin, mitä elämältään haluaa, Heikkala pohtii.

Haaga-Helian liikunnanohjaajan YAMK-tutkinnossa voi suuntautua valmennuksen lisäksi myös liikuntajohtamiseen tai kunto-ja terveysliikuntaan. Ökö teroittaa, että valmennuksen suuntaus sopii kaikille liikunta- ja urheiluvalmennuksen toimintaympäristössä toimiville – roolista riippumatta.

– Valmennuksen suuntautuminen ei ole vain urheiluvalmentajille! Tämä on tärkeä viesti. Luulin ennen hakua, että valmennuksen suuntautumisessa joutuisin perehtymään biomekaniikkaan ja kuormitusfysiologiaan, jotka eivät missään tapauksessa ole mielenkiinnonkohteitani. Nyt opintoihin päästyäni voin todeta, että opetussuunnitelman puolesta tämä sopii kaikille toimintaympäristössä toimiville roolista riippumatta, hän korostaa.

Heikkalan mukaan valmennuksen suuntautumisen opintojen rakenne, monipuolisuus ja mukautuvuus omiin tavoitteisiin tarjoavat jokaiselle hyvät lähtökohdat oman osaamisen kehittämiseen. Tämä vaatii kuitenkin sen, että opiskelija itse kantaa vastuunsa opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta.  

– Urheiluvalmentajat varmasti saavat näistä opinnoista paljon omaan valmennusosaamiseensa, mutta kaltaiseni opiskelijat, joiden päätehtävänä ei ole suorainen valmennustoiminta, vaan enemmän organisaation ja opetustoiminnan kehittäminen, saavat varmasti myös osaamiseensa paljon, Heikkala tiivistää.