Olet täällä

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatilliset opettajaopinnot suoritettuasi sinulla on pedagoginen kelpoisuus ja olet oikeutettu käyttämään virallista nimikettä AmO, Ammatillinen opettaja.

Hakeminen
ja yhteystiedot:

Seuraava haku on 1/2021.
Hakuneuvontaa:
Lisätietoa hakukelpoisuuksista ja hakemisesta
opehaku(at)haaga-helia.fi
p. 050 501 3079

Opettajakorkeakoulun opintotoimisto:
7. kerros, huone 7201
aokk(at)haaga-helia.fi
p. 040 488 7395

Opetussuunnitelmat/
kehittymisohjelmat

Lukuvuosien kehittymisohjelmat ja aineistoluettelot

Aloituspaikat 315

Opettajaopintojen
laajuus ja kesto:

60 opintopistettä. Voit opiskella työn ohessa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti ja valmistua joustavasti n. 12-18 kuukaudessa.
Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot on suoritettava viimeistään vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä opiskelijalle tästä poikkeusta. Osa-aikaisesti suoritettaviksi tarkoitetut opettajankoulutusopinnot on suoritettava kolmessa vuodessa (AMK laki 932/2014, § 30).

Lyhyesti
opinnoista:

Ammatillinen opettaja tarvitsee ammatti- ja työelämäosaamisen lisäksi ammattipedagogista osaamista. Ammattipedagoginen osaaminen koostuu kolmesta osa-alueesta: yhteiskunnallisesti aktiivinen opettaja, ohjaava opettaja sekä kehittävä ja eettisesti toimiva opettaja.

Osaamisen saavuttamiseksi laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS). Sen avulla tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opiskelijan kehityspolku. HEKS kehittyy ja tarkentuu koko opettajaopintojen ajan.

Opinnoissa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, vertaisryhmissä työskentely, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät. Opinnoissa tutkitaan ammattikasvatuksen ja -koulutuksen kenttiä sekä reflektoidaan omaa ja vertaisten toimintaa. Opetus- ja ohjausharjoittelussa osaamista päästään kehittämään käytännössä.

Aiemmin suoritetuista yliopistollisista kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja ammattikasvatuksen perusopinnot sekä muista pedagogisista kokonaisuuksista, esim. taiko, yoop (25 op/ 15 ov) hyväksiluetaan opettajan pedagogisiin opintoihin 15 opintopistettä.

Aikataulut ja opiskelumuodot:

Alla opiskeluryhmät ja niiden aikataulut.

Helsingin ryhmä, Pasilan toimipiste (Ratapihantie 13)
• lähipäiviä n.19 arkipäivää, noin kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa, klo 9-16

Viikonloppuryhmä, Pasilan toimipiste (Ratapihantie 13)
• lähipäiviä viikonloppuisin noin 10 kertaa perjantai-iltaisin klo 16.30-20.30 ja 9 lauantaipäivää, klo 9-16
• opetusharjoittelu saattaa edellyttää työskentelyä myös arkipäivisin

Verkkoryhmä, Pasilan toimipiste (Ratapihantie 13)
• lähipäiviä noin 8 arkipäivää, klo 9-16 ja kolme webinaaria
• opiskelu edellyttää hyviä tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja
• kykyä ja kiinnostusta työskennellä yhteisöllisesti verkossa
• kiinnostusta omaksua uusia verkkotyökaluja oppimista tukemaan

 Porvoon alueryhmä, Porvoon toimipiste (Taidetehtaankatu 1)
• lähipäiviä noin 19 arkipäivää, noin kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa, klo 9-16

Turun alueryhmä, Turun Amk (Lemminkäisenkatu 30)
• lähipäiviä noin 19 arkipäivää, noin kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa, klo 9-16

Englanninkielinen ryhmä / Studies in English, Pasilan toimipiste (Ratapihantie 13)
• lähipäiviä noin 22 arkipäivää, noin kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa, klo 9-16./ About 22 days of contact teaching, average two days per month.
• suositellaan Suomessa opettajana toimiville henkilöille, joiden kielitaito on esteenä suomenkieliseen opiskelumuotoon osallistumiselle. / Target group is persons who work as teachers in Finland, but are not able to study in Finnish
• ryhmään valitaan 20 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. / 20 students with the highest admission points are selected
• opiskelu edellyttää hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Hakijalta voidaan pyytää kielitodistus ja/tai hakija voidaan haastatella kielitaidon toteamiseksi. / Good written and oral English skills are required. Applicant may be asked to provide a language.

Kansainvälisyys: Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon ja opetusharjoitteluun.

Kustannukset:

Koulutus on maksutonta, mutta mahdollisia kuluja voi tulla oppimateriaaleista, ruokailusta tai matkakuluista.

Opinto-
sosiaaliset edut:
Opettajaopiskelijat ovat oikeutettuja Kelan ateriatukikorttiin mutta muut opintososiaaliset edut esim. matka-alennukset eivät koske yleensä opettajaopiskelijoita, koska opinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Poikkeukset selvitetään tapauskohtaisesti Haaga-Helian opintotukilautakunnassa, opintotuki(at)haaga-helia.fi.

Jatko-opinnot:

Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Täydennyskoulutus