Pedagogiikka, avoin AMK

Pedagogisen hyvinvoinnin juuret tarvitsevat koko korkeakouluyhteisön kasvualustakseen

Opiskele pedagogisia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa!

Sinulla on mahdollisuus opiskella verkossa korkeakouluopintoja, jotka kehittävät omaa osaamistasi opettajana, opinto- tai uraohjaajana, kouluttajana tai kehittäjänä.

Ammattikasvatuksen opintokokonaisuuden (15 op) suorittamalla saat 10 hakupistettä hakiessasi Haaga-Helia Ammatilliseen opettajakorkeakouluun (vastaa kasvatustieteen perusopinnoista saatavia pisteitä). Opintokokonaisuus korvaa kolme ammattikasvatuksen opintojaksoa ammatillisen opettajan pätevyydessä.

Ammattikasvatustieteen täydentävät opinnot -opintokokonaisuus (10 op) suositellaan suoritettavaksi Ammattikasvatuksen perusopintojen (15 op) tai vastaavien opintojen jälkeen. Opintokokonaisuuden suorittamalla saat kartutettua myös täydennyskoulutuspisteitä, jos päätät myöhemmin hakea suorittamaan ammatillisen opettajan pätevyyttä. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös jatko-opinnoiksi ammatillisen opettajan pätevyyden suorittaneille.

Ammattikasvatustieteen perusopintojen (25 op) kokonaisuus muodostuu kahdesta edellä mainitusta opintokokonaisuudesta. Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu myöntää erillisen todistuksen ammattikasvatustieteen perusopintojen suorittamisesta.

Ilmoittautuminen

llmoittautuminen syyslukukauden 2023 opintoihin alkaa 7.6. klo 9.00.

Tutustu opintoihin ja ilmoittaudu

Kokemuksia avoimesta AMK:sta

19.05.2023
Alumnitarina
Avoimen AMK:n kautta ammatillisen opettajan opintoihin