Avoimen AMK:n kautta ammatillisen opettajan opintoihin

Tuleva ammatillinen opettaja Shani Livson on tehnyt pitkän uran sosiaali- ja terveydenhuollossa kätilönä sekä erilaisissa esihenkilö- ja johtotehtävissä.

Shani Livson
19.05.2023
Alumnitarina

Shani Livsonin urapolku on todellinen esimerkki jatkuvasta oppimisesta, sillä työtehtäviä ja tutkintoja on vuosien varrella kertynyt useita aina kätilöstä henkilöstöpäällikköön ja hallintotietieteiden maisteriin asti.

Loppuvuodesta 2021 Shani päätyi hakemaan vielä Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun opettajaopintoihin.

– Olin toiminut jo seitsemän vuotta yrittäjänä, johtamisen ja työhyvinvoinnin kouluttaja sekä valmentajana. Aiemmissa työpaikoissanikin olen oikeastaan aina ohjannut myös opiskelijoita ja perehdyttänyt uusia työntekijöitä. Hakeuduin opettajaopintoihin, koska halusin saada lisäoppia ja -valmiuksia koulutustyöhön, Shani kertoo.

Opettajaopintoja avoimessa AMK:ssa

Viime vuosina opettajaopintoja on voinut opiskella Ammatillisen opettajakorkeakoulun lisäksi myös Haaga-Helian avoimessa AMK:ssa. Haku avoimen opintoihin on kaksi kertaa vuodessa.

Shani kertoo hakuprosessin olleen helppo, ja myös opiskelu sujui kaikin puolin mutkattomasti. Hän koki opintojen itsenäisen otteen jopa plussana.

– Opettajaopintoja sai tehdä aika paljon itsenäisesti, mikä oli luontevaa jo pitkään työelämässä olleelle. Säännölliset Zoom-tapaamiset verkossa opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa tukivat opintoja sopivasti. Avoimen opinnot sopivat oikein hyvin työelämässä oleville suhteellisen vapaan aikataulun vuoksi!

Opettajaopinnot avoimessa AMK:ssa ovat kasvatustieteen perusopintoja, jotka suorittamalla saa lisäpisteitä hakiessaan ammatillisen opettajan opintoihin. Myös Shani pääsi opettajakorkeakouluun suoritettuaan opintojaksoja ensin avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimessa suoritetut opintojaksot ovat myös hyväksiluettavissa osaksi varsinaisia opettajaopintoja, jotka sisältävät kasvatustieteellisten opintojen lisäksi ammattipedagogiikkaa ja opetusharjoittelua. Valmistuttuaan Shani saa pedagogisen kelpoisuuden oman alansa ammatillisen opettajan tehtäviin.

Pedagogisia taitoja tarvitsee kaikkialla

Shani jää vielä pohtimaan, että ammatillinen opettajankoulutus sopii oikeastaan kaikille, jotka haluavat kehittää pedagogisia taitojaan.  

– Esimerkiksi valmentajana tavoitteeni on auttaa yksilöä, tiimejä ja työyhteisöjä löytämään vahvuuksia, motivaatiota sekä iloa työssään. Pedagogisia taitojahan tarvitaan oikeastaan paljon muuallakin kuin vain opettajana. Tällainen tehtävähän voi olla vaikka uuden työntekijän perehdytys.

Shanille itselleen avoimen opinnoista oli paljon hyötyä, sillä nyt osa opinnoista on jo valmiina ammatillisen opettajan koulutusta varten. Valmistuminen häämöttää tulevaisuudessa jo lähiaikoina, sillä ammatiliseksi opettajaksi valmistuu noin vuodessa.

– Opettajaopinnot avaavat varmasti ihan uusia urapolkuja. Ainakin uskon tulevaisuudessa opettavani laajemmin yrittäjyyden ohella, Shani pohtii tulevaisuuttaan ammatillisena opettajana.

Tutustu avoimen AMK:n pedagogisiin opintoihin

Ota yhteyttä
Opintopalvelut Avoin AMK
+358 29 447 0108
avoinamk@haaga-helia.fi