Ammatillinen opettaja

Ammatillinen opettaja

Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voi suorittaa ammatillisen opettajankoulutuksen.

Koulutuksessa voit suorittaa opettajan pedagogiset opinnot noin vuodessa (12–18 kk) joustavassa monimuotototeutuksessa. Opinnot on suunniteltu niin, että opiskelu on mahdollista myös työn ohessa. Valmistuttuasi sinulla on pedagoginen kelpoisuus oman alasi ammatillisen opettajan tehtäviin Suomessa ja olet oikeutettu käyttämään virallista nimikettä AmO (ammatillinen opettaja).

Opettajaopinnot alkavat toukokuussa lähiopiskeluna ja jatkuvat valitsemasi ryhmän aikataulun mukaisesti. Opinnoissa on kontaktipäiviä, joissa vuorottelevat lähi- ja verkko-opiskelu. Lisäksi työskennellään vertaisryhmissä ja tehdään itsenäisesti- ja ryhmässä tehtäviä.  

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu kasvatustieteellisiä ja ammattipedagogisia opintoja. Opinnoissa on huomioitu työelämän ja ammatillisen koulutuksen nykyiset ja tulevat tarpeet. Opintoihin kuuluu myös opetusharjoittelua, jonka voi suorittaa esim. omalla työpaikalla eri alojen oppilaitoksessa, projekteissa, yrityksissä tai kolmannella sektorilla Suomessa tai osin ulkomailla. Harjoittelun ajan ja paikan suunnittelet oman ohjaajasi kanssa, ja sen voi suorittaa yhtäjaksoisesti tai useana erillisenä opetustuntina.

Voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi myös englannin kielellä. Kansainvälinen ammatillinen opettajankoulutus on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat opettaa Suomessa englanniksi tai hakeutua esimerkiksi koulutusviennin pariin.

Hakeminen

  • Haku järjestetään vuosittain tammikuussa: Hakuaika ja lisätiedot.
  • Koulutus alkaa toukokuussa.
  • Valintaperusteet sekä ohjeet hakemukseen tarvittavista liitteistä ovat saatavilla Opintopolussa.

Ammatillinen opettaja (AmO)

Laajuus: 60 opintopistettä

Kampus: Pasila, Porvoo, mahdollisuus opiskella myös Turussa

Opiskelu: Monimuoto. Mahdollisuus valita opiskeluryhmä seuraavista: Helsinki, Turku, Porvoo, viikonloppu, verkkopainotteinen, englanninkielinen. Opiskelumuodot ja aikataulut

Pätevöityminen: Opettaja ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa

Hakukelpoisuus: Useimmissa tapauksissa kolme vuotta oman alasi työkokemusta (ei opetustehtävissä) ja korkeakoulututkinto.

Mihin ammatillinen opettaja työllistyy: Opettaja, kouluttaja. Koulutus antaa hyviä valmiuksia toimia myös yrityksen henkilöstön kehittäjänä, konsulttina, koulutusyrittäjänä tai koulutuksen johtotehtävissä.

Ota yhteyttä