Olet täällä

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettajankoulutusohjelma: Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Hakeminen ja
yhteystiedot:

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 10.–30.1.2018 klo 15.00 osoitteessa opintopolku.fi.

Hakuneuvontaa:
Lisätietoa hakukelpoisuuksista ja hakemisesta
opehaku(at)haaga-helia.fi
p. 040 488 7520 ja 040 488 7554

Opettajakorkeakoulun opintotoimisto:
7. kerros, huone 7201
aokk(at)haaga-helia.fi
p. 040 488 7395

Opetussuunnitelmat/
kehittymisohjelmat

Lukuvuosien opetussuunnitelmat ja kehittymisohjelmat

Aloituspaikat 30
Ohjelman laajuus ja kesto: 60 opintopistettä, n.12-18 kk henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti, osa-aikainen
Opinnoista
  • opinnot alkavat 17.-18.5.2018
  • opinnot voi suorittaa työn ohessa, jolloin lähiopetus, verkko-opiskelu, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät vuorottelevat
  • opetusharjoittelu erityispedagogisissa toimintaympäristöissä ja kehittämistyö ovat osa opintoja
  • lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa lukukausien aikana
  • koulutuksen aikana perehdytään erityisopetuksen laajaan kenttään huomioiden alueellinen monikulttuurisuus ja erityisyys
Lähipäivien aikataulu: Linkki aikatauluun
Aiemmin hankitun
osaamisen tunnustaminen:

Ammatillisen erityisopettajan opinnot 60 op

Erityisopettajaopiskelijan kanssa laaditaan ja neuvotellaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen kehittäminen. HEKS kehittyy ja tarkentuu prosessina koko opintojen ajan.
 

Kansainvälistyminen: Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon ja opetusharjoitteluun.
Työelämäyhteistyö:

Ammatillisissa erityisopettajaopinnoissa tutkitaan ja kehitetään oppimista, ohjausta ja opettamista valituissa työyhteisöissä ja verkostoissa sekä erilaisissa opiskelijaryhmissä.

Opintososiaaliset edut: Ammatillisen erityisopettajanopinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta, joten opintososiaaliset edut (esim. matka-alennukset, ateriaedut) eivät koske yleensä opiskelijoita. Poikkeukset selvitetään tapauskohtaisesti Haaga-Helian opintotukilautakunnassa, opintotuki(at)haaga-helia.fi.
Jatko-opinnot:

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Täydennyskoulutus