Erityisopettajuus on yksin ja yhdessä rakentamista

Suvi Stejskal valmistui ammatilliseksi erityisopettajaksi Haaga-Heliasta vuonna 2020. Stejskal työskentelee avoimien opintojen opettajana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa ja on pohjakoulutukseltaan kasvatustieteen maisteri.

Suvi Stejskal
09.11.2020
Alumnitarina
Teksti

Suvi Stejskal valmistui ammatilliseksi erityisopettajaksi Haaga-Heliasta vuonna 2020. Stejskal työskentelee avoimien opintojen opettajana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa ja on pohjakoulutukseltaan kasvatustieteen maisteri.

Ennen erityisopettajan opintoihin hakeutumista Stejskal oli hankkinut työelämän osaamista kasvatuksen ja koulutuksen parissa niin yksityisen, valtion kuin kunnan puolella. Stadin ammatti- ja aikuisopistoon, tai oikeastaan silloiseen Hesoteen, sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen oppilaitokseen, hän tuli vuonna 2012.

Avoimien opintojen opettajana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Stejskal aloitti vuonna 2017. Hänen oppijansa ovat sivutoimisia opiskelijoita, jotka voivat työskennellä työpaikalla palkkatuella tai olla työkokeilijoita. 

Stejskal vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen eli osaamisen tunnistamisen ja osaamisen hankkimisen kehittämisestä. Keskeistä työssä on moniammatillisuus, erilaisissa verkostoissa toimiminen ja työelämäyhteistyö. Osaamista tunnistetaan työelämässä, ja vahvuuksia käytetään asiakkaan eli oppijan hyvinvoinnin lisäämisessä. Tavoitteena on työllistymisen tukeminen ja ammatillisen koulutuksen mahdollistuminen.

"Oppijani voi työpaikalla suorittaa opiskeluvalmiuksia lisääviä opintoja, täydentää taitojaan ja jatkaa suorittamaan myös erillisiä ammatillisten opintojen tutkinnon osia. Opintopolku muodostuu aina jokaiselle oppijalle yksilöllisesti", kertoo Stejskal. "Oppijan oman osaamisen esiintuominen ja yhteiset onnistumisen kokemukset motivoivat työssäni."

Haaga-Helian ammatillisen erityisopettajan opinnoista saatu oppi toimii osana päivittäistä työskentelyä, ja tietoja on voinut hyvin soveltaa työpaikalla. "Erityinen tuki ja ohjaus sisältyvät olennaisena osana oppijan oppimisprosessia. Avoimissa opinnoissa keskiössä on aina oppija. Oppijan lähtötilanne ja prosessi muodostuvat omien vahvuuksien ja osaamisen kautta."

Suvi Stejskal korostaa, että erityisopettajaksi ei kasveta kuitenkaan hetkessä. "Erityisopettajan työhön liittyvä kasvu tapahtuu vuosien varrella. Erityisopettajuus on yksin ja yhdessä rakentamista, pohtimista, tutkimista, kyselemistä, kyseenalaistamista ja arvioimista, missä on mielenkiintoista jatkaa omaa ammatillista kehittymistä."

Kuva: Suvi Stejskal

Stadin ammatti- ja aikuisopiston avoimet opinnot (blogi)