LINK Design and Developmentin ensimmäinen tekoälyratkaisuja kaipaava asiakas löytyi AI-TIE:n tekoälykiihdyttämöstä

Suomalainen tuote- ja palvelusuunnittelutoimisto LINK Design and Development Oy osallistui AI-TIE:n tekoälykiihdyttämöön. Ensimmäinen tekoälyratkaisuja kaipaava asiakas löytyi samasta kiihdyttämöstä.

AI-TIE tekoälykiihdyttämö
News article

Body

Tuote- ja palvelusuunnittelualalla toimiva LINK Design and Development (LINK) on yksi kymmenistä suomalaisista yrityksistä, jotka ovat osallistuneet Haaga-Helia ammattikorkeakoulun vuosina 2021—2023 koordinoimaan AI-TIE tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille -hankkeeseen.

LINK:in teknologiajohtaja Erkki Seppäläisen mukaan päätös osallistumisesta oli helppo tehdä. Hän kertoo olleensa aina kiinnostunut koneoppimisesta. Sopivan koulutuskokonaisuuden löytäminen osoittautui kuitenkin haastavaksi tehtäväksi.

Ennen AI-TIE:tä hänelle ei ollut tullut vastaan maksutonta koulutuskokonaisuutta, joka pitäisi sisällään selkeän johdatuksen tekoälyn nykytilaan sekä keinot sen hyödyntämiseen. Vaikka AI-TIE:n tekoälykiihdyttämö oli tuettu yritysosallistujille, piti koulutussisällön vastata LINK:in tarpeita, koska lähtökohtaisesti koulutus kuitenkin maksaa aina jotain.

— Koulutamme mielellämme työntekijöitämme, mutta kaikella koulutuksellamme on oltava paitsi vahva tuloksellinen perusta myös työntekijöitä kiinnostava sisältö, sillä jokainen tunti on pois laskutuksestamme, hän toteaa.

LINK:iltä AI-TIE:n tekoälykiihdyttämöön osallistui yhteensä kuusi henkilöä. Osa osallistujista työskentelee teknologian kehittämisen ja osa palvelumuotoilun parissa. Seppäsen mukaan tämä kasvatti oleellisesti yrityksen sisällä olevaa ymmärrystä tekoälyn mahdollisuuksista ja soveltuvuudesta, ja samalla tekoälyosaaminen levisi ympäri organisaatiota.

— Se, että me päästiin osallistumaan näin suurella porukalla, toi meille laaja-alaista osaamista tekoälystä. Asiantuntijamme ovat lähtökohtaisesti todella kiinnostuneita kehittämään omaa ammattiosaamistaan, joten sitouttaminen koulutukseen oli helppoa, hän sanoo.

Yli neljääsataa yritystä palvelevalla LINK:illä on kolme eri liiketoiminta-aluetta, jotka liittyvät älykkäisiin teknologiaratkaisuihin, teolliseen muotoiluun sekä palvelumuotoiluun. Yritys auttaa asiakkaitaan kehittämään uusia innovaatioita ihmiskeskeisellä ja monialaisella suunnittelulla.

Ensimmäinen asiakas löytyi naapuripöydästä

Seppäläisen mukaan LINK:illä ei ollut tekoälyä ja koneoppimista varten selkeää asiakastilausta ennen AI-TIE:tä, mutta alue oli tunnistettu kasvukentäksi. Kehitteillä oli uudenlainen prosessiteollisuuden käyttöliittymä, johon kiihdyttämöstä ammennettuja oppeja haluttiin hyödyntää.

— Olemme sittemmin lähestyneet yrityksiä, joille voimme tehdä tekoälyä hyödyntäviä palveluita, jotka olisivat tavallaan jatkoa AI-TIE:n yhteydessä tekemällemme harjoitustyölle. Pystymme jo nyt tekemään klusterointeja, joilla voidaan analysoida monipuolisesti esimerkiksi asiakaskuntaa, hän sanoo.

Seppänen kertoo LINK:in vahvuuden olevan palvelumuotoilun osaamisessa ja sen yhdistämisessä analyysiin. Yritys tuottaa itse oman koodinsa, jolloin se ei ole riippuvainen muista.

LINK:illä tekoälyosaaminen rakentuu aikaisemman osaamisen päälle, ja sen kautta haetaan kyvykkyyttä vastata asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin. Yrityksen uuden sukupolven käyttöliittymissä on huomioitu paitsi käyttökokemus myös koneoppiminen.

Ensimmäinen asiakasyhteistyö käynnistyi jo kurssin aikana, kun viereisessä pöydässä istunut puolijohdeyhtiö kiinnostui LINKin harjoitustyöstä.

Seppäläisen mukaan AI-TIE oli hyvin toteutettu kokonaisuus. Koulutus eteni spiraalimaisesti syventäen ja laajentaen jo opittua ja oli siten pedagogisesti hyvin rakennettu. Erityisen arvokkaana pidettiin Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA:n ja Siili Solutionsin esiin tuomia esimerkkejä haasteista ja epäonnistumisista, joita kehitystyössä tulee väkisinkin vastaan.

— On helppo maalata auringonlaskua ja upeaa menestystä kaikille projekteille, mutta tosiasia on siltikin, että kehittämistyö on välillä aika ohdakkeista. Epäonnistumisia ja takapakkeja tulee väkisinkin eteen, hän tuumaa.

Tietoa hankkeesta

AI-TIE - tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille -hankkeen päätavoite on tukea pk-yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa hyödyntämällä tekoälyratkaisuja innovaatiotyössä tuote- ja palvelukehitysvaiheessa sekä tuotteiden ja palvelujen myynnissä ja toimittamisessa asiakkaille.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Lisäksi toteutuksessa on mukana Laurea ammattikorkeakoulu.

Hankkeen toimintaa ohjasivat Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA ry, MyData Global ry, Helsingin seudun kauppakamari, Länsi-Uudenmaan kauppakamari, Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra, Uudenmaan yrittäjät ry, NewCo Helsinki, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus KEUKE, Health Capital Helsinki, Terveysteknologia ry, Kemianteollisuus ry sekä Sailab MedTech Finland ry.

Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaanliitto. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-koronaviruspandemian johdosta toteuttamia toimia.

Linkkejä

Ota yhteyttä
Anna
Lahtinen
Senior Researcher
+358 294471253
Anna.Lahtinen@haaga-helia.fi