Rekrytoi opiskelija – top 5 -hyödyt oppilaitosyhteistyöstä

Yrityksen ja oppilaitoksen välinen yhteistyö voi parhaimmillaan olla todellinen kultakaivos. Tiivis yhteistyö korkeakoulun kanssa tarjoaa yritykselle aitiopaikan, josta se voi valita itselleen parhaat tulevaisuuden kyvyt.

BT-tiedote_kuvituskuva
20.08.2021
Yritysyhteistyö
Teksti

Monissa yrityksissä oppilaitosyhteistyön hyödyt on jo tiedostettu, mikä näkyy meillä Haaga-Heliassa varsin selvästi: parhaat osaajat viedään käsistä.

Olen koonnut seuraavaan listaan viisi tärkeintä hyötyä oppilaitosyhteistyöstä. Lista perustuu palautteisiin, joita me Haaga-Heliassa olemme saaneet partneriyrityksiltämme.

1. Parhaat kyvyt omaan tiimiin

Oma-aloitteisen ja oppimishaluisen opiskelijan tai vastavalmistuneen rekrytointi on monesti yritykselle yksi parhaista keinoista kasvattaa osaajapooliaan. Opiskelijoiden palkkatoiveet ovat maltilliset, ja yleensä he omaksuvat yrityksen toimintatavat paremmin kuin kokeneemmat ammattilaiset. Yritykset käyvätkin kovaa kilpailua parhaista uusista osaajista.

Miten päästä näihin kykyihin käsiksi? Miten saada opiskelija tai vastavalmistunut hakemaan töihin juuri meille? Vastaus on yksinkertainen mutta vaatii työtä: herätä opiskelijan mielenkiinto yritystäsi kohtaan jo opintojen alkumetreillä.

Tämä onnistuu tekemällä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa mahdollisimman monipuolisesti. Konkreettisia tapoja on paljon, tässä niistä muutamia hyväksi todettuja: kutsu opiskelijoita yritysvierailulle, tarjoa heille asiantuntijaluentoja ja projekteja, sponsoroi oppilaskuntien tapahtumia, järjestä aamupalatilaisuus ajankohtaisesta aiheesta, ota yritykseesi harjoittelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä, ilmoita oppilaitoksen julkaisuissa. Mitä monipuolisempaa yhteistyö on, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksellä on jäädä positiivisesti tulevien työntekijöiden mieleen.

2. Harjoittelu – kaikki voittavat

Reipas, ennakkoluuloton opiskelija voi olla korvaamaton apu erilaisissa kehitysprojekteissa tai rutiiniluontoisemmissa työtehtävissä. Työmarkkinatilanteesta ja opiskelijan saamista tuista riippuen kustannus saattaa olla yritykselle lähinnä symbolinen.

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että jos yritystä ei koeta erityisen houkuttelevaksi, parhaat tekijät saa itselleen vain tarjoamalla muita korkeampaa korvausta. Houkuttelevuuden lisäämiseen soveltuu edellä mainittu: mahdollisuudet hyviin harjoittelijoihin lisääntyvät, kun toimii näkyvästi opiskelijoiden parissa.

3. Tekemättömät työt tehdyksi

Yrityksillä on monesti suunnitteilla erilaisia pienempiä kehitysprojekteja, joihin ei kuitenkaan koskaan tunnu löytyvän aikaa tai tekijöitä. Delegointi oppilaitokselle on äärimmäisen kustannustehokas tapa saada lisäresursseja.

Lisäksi yhteistyö pakottaa yrityksen miettimään kunnolla projektin toteutusta; hutaisten annetusta toimeksiannosta kun ei hyödy kukaan. Osa projekteista voi myös olla sellaisia, että ne annetaan kilpaileville opiskelijaryhmille. Näin saadaan kaksi tai useampi toteutusvaihtoehto arvioitavaksi.

4. Uudet ideat, jotka muuten jäisivät huomaamatta

Opiskelijoille voidaan antaa ratkaistavaksi jokin olemassa oleva ja todellinen haaste, jota yrityksessä parhaillaan mietitään. Näin saadussa lopputuloksessa on lähes aina sellainen näkökulma, jota yritys ei olisi tullut ottaneeksi huomioon. Millä yrityksellä on varaa olla kuulematta nuorten ja tulevan kuluttajasukupolven ajatuksia ja ideoita?

5. Brändinäkyvyys tulevien päättäjien, vaikuttajien ja kuluttajien parissa

Varsinkin kuluttajatuotteita myyville yrityksille kaikenlainen näkyvyys on aina plussaa. Mainontaan ja sponsorointiin tulee kyllä laitettua euroja, vaikka sen tuloksellisuutta on vaikea mitata. Aktiivinen toiminta eri oppilaitoksissa vaikuttaa varmasti opiskelijoiden kulutuskäyttäytymiseen – ja vaikkei ROI:ta pystykään laskemaan, ei se tarkoita sitä, ettei oppilaitosyhteistyötä kannattaisi tehdä.

Muutama extravinkki:

Suuremmissa yrityksissä on monesti nimetty joku, joka vastaa oppilaitosyhteistyöstä. Tämä onkin erittäin hyvä tapa varmistaa se, ettei yhteistyö jää kiireellisempien asioiden jalkoihin.

Pienemmissä yrityksissä yhteistyöhön ei ole yleensä mahdollista varata kovin paljon resursseja, joten johdon tuki asiaa hoitaville henkilöille on äärimmäisen tärkeä. Tehtäviin, joiden tärkeyttä johto muistaa säännöllisin väliajoin painottaa, löytyy yleensä aikaa.

Oppilaitosyhteistyö liitetään myös yhteiskuntavastuuseen, ja tällä ajatuksella on kaikupohjaa myös todellisuudessa: yrityksen ja oppilaitoksen tuloksellinen yhteistyö hyödyttä yhteiskuntaa laajemminkin.

 

Tutustu aiempiin artikkeleihin käytännön yhteistyöstä aTalentinK-ryhmänFinavianAzetzin ja Mepcon kanssa. Entä haluatko tietää, tarvitseeko oppilaitosyhteistyö Key Account Manageria tai miksi K-ryhmä on valittu Haaga-Heliassa vuoden partneriksi?

Lue lisää Haaga-Helian partneriyhteistyöstä