Käytännön oppilaitosyhteistyötä Azetin ja Mepcon kanssa

Kaikkiaan verkostoituminen ja syvällisen yhteistyön merkitys ovat nykyisin nousseet tärkeiksi tekijöiksi liiketoiminnan menestyksellisessä johtamisessa ja sen vaatiman osaamisen kehittämisessä.

Kuvituskuva
29.06.2021
Yritysyhteistyö

Haaga-Helian ja Azets Insight Oy:n sekä Accountor HR Solutions Oy/Mepcon partneruudet ovat hyviä esimerkkejä hienosta yhteistyöstä, jonka puitteissa on kehitetty Palkka-asiantuntijuuden opintojakso. Toteutus tehtiin yritysten tarpeista lähtien yhteistyössä Haaga-Helian ja HR-partneriyritysten kanssa vastaamaan palkka-asiantuntijuuteen liittyvään kasvavaan kysyntään ja kohdealueen osaamisen kehittämiseksi. Opintojaksolla tutustutaan laajasti palkka-asiantuntijan työnkuvaan ja vastuisiin sekä tarvittavaan asiakaspalveluun, opitaan myös palkkaohjelmiston käyttöä sekä opiskellaan kokonaispalkitsemiseen liittyviä asioita. HR-palveluyrityksistä mm. Azets ja Mepco ovat olleet mukana opintojakson suunnittelussa ja toteutuksessa. Opintojakson aikana HR -partneriyritysten asiantuntijat toimivat vierailijaluennoitsijoina.

Palkka-asiantuntijuusopintojen jatkoksi ja asiantuntijuuden kehittämiseksi on luotu myös suuntautumisopintojen työharjoittelujakso, jossa keskitytään syventämään kohdealueen tieto- ja osaamisperustaa henkilöstöpalveluyrityksissä opintojen erikoistumisvaiheessa suoritettavan työharjoittelujakson kautta. Samalla yritykset pääsevät ennakoivasti tutustumaan paremmin opiskelijoihin ja heidän osaamiseensa mahdollista rekrytointia ajatellen. 

Lisäksi opintojaksoilla on saatu käytännöllistä tietoa HR-prosessien tehostamisesta ja niihin liittyvien tietojen hyödyntämisestä. Opiskelijoiden harjoittelu Mepcon HR-tietojärjestelmillä on tuonut uusia ideoita ja soveltamismahdollisuuksia sekä kehittämistarpeita myös yrityksen näkökulmasta. Kattava ja joustava yhteydenpito partnereiden välillä sekä opiskelijoiden opinnäytteiden ja harjoitustöiden toteuttaminen ovat avanneet uusia potentiaalisia yhteistyömahdollisuuksia myös tutkimustyössä.