Opiskelun kesto, Master-opinnot

Kuvituskuva päivämäärät

Lead paragraph

Master-tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 – 2 vuotta.

Opinnot suositellaan tehtäväksi mahdollisimman tiiviissä tahdissa, jolloin kokonaisuuden eri osat tukevat toisiaan ja opinnäytetyön kirjoittaminen tapahtuu luontevana osana opintoja. Tutkinnon suorittaminen 1,5 vuodessa tarkoittaa laskennallisesti 30 opintopisteen kertymää jokaisen lukukauden aikana ja kahdessa vuodessa 22,5 opintopisteen kertymää lukukaudessa.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laaditaan ensimmäisen opiskelulukukauden aikana ja sitä voi päivittää tarpeen mukaan (ks. opintojen suunnittelu). Korkeakoulun HOPS-työkalun lisäksi on usein hyödyllistä laatia oma suunnitelma, jossa myös elämän muut tärkeät asiat on huomioitu. Opintovapaa, tai muu pidempi vapaa, on mahdollisuus irrottaa aikaa ja ajatuksia opiskelulle. Opintovapaan ajaksi on mahdollista saada aikuiskoulutustukea.

Opiskeluoikeus ja opintojen enimmäisaika

Master-opiskelijoiden opintojen enimmäisaika on kolme vuotta. Kolmannen opiskeluvuoden aikana opinnot tulee viimeistään tehdä valmiiksi. Poissaolokaudet eivät kuluta opiskeluaikaa ja opiskelija voi olla poissaolevana kaksi lukukautta ilman lakisääteistä syytä ks. läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen.  Mikäli työ- tai perhetilanteen vuoksi opiskelu on haasteellista, poissaolokausia kannattaa hyödyntää.

Opintojen alussa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) merkitään Master-opintojen tavoitteellinen kahden vuoden suoritusaika.  Mikäli opiskelijan tavoitteellinen opiskeluaika on täyttynyt ja hän on läsnäolevana vielä neljännellä lukukaudella, HOPSiin lisätään automaattisesti vuoden jatkoaika opintojen viimeistelylle (ks. opiskeluaika ja tavoiteajassa valmistuminen). Tällöin myös HOPSissa oleva opiskeluoikeus päivittyy kahdesta vuodesta kolmeksi vuodeksi.

Opintojen jatkaminen avoimessa ammattikorkeakoulussa

Mikäli opiskelija ei saa tutkintoa valmiiksi opintojen enimmäisajassa, hän voi jatkaa tutkinnon mukaista opiskelua avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana. Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulussa opintojaan jatkavat Master-opiskelijat voivat suorittaa puuttuvat opintojaksot Master-tarjonnasta ja saada opinnäytetyölle ohjausta. Useimmat korkeakoulun palveluista ovat myös avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käytettävissä. Avoimen AMK:n opintoihin ei ole mahdollista saada opintotukea. Sen sijaan aikuiskoulutustuki on tietyin ehdoin mahdollinen.

Tee näin:

  1. Ilmoittaudu avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun opintopalveluiden kautta (Opintopalvelut Avoin AMK).  Avoimen AMK:n opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
  2. Kerro suuntautumisesi opinto-ohjaajalle ja suuntautumisesta vastaavalle opettajaan, että olet jatkamassa opintoja avoimen opiskelijana. Näin varmistat, että myös he tietävät suunnitelmastasi ja he voivat tarvittaessa ohjata opintojesi suunnittelua. Ks. yhteystiedot
  3. Ilmoittaudu opintojaksoille ja/tai sovi seuraava tapaaminen opinnäytetyöohjaajasi kanssa. Opinnäytetyöohjaajasi ei vaihdu, ellei näin ole sovittu suuntautumisesta vastaavan opettajan kanssa.
  4. Hae tutkinto-opiskelijaksi joustavassa erillishaussa sen jälkeen, kun kaikki puuttuvat opintosuoritukset on arvioitu sekä kirjattu (ml. opinnäytetyö). Huomioi joustavan erillishaun aikataulu.
  5. Hae valmistumista normaalin valmistumisprosessin mukaisesti ks. valmistuminen.