Opintojen suunnittelu, Master-opinnot

Kuvituskuva päivämäärät

Lead paragraph

Tältä sivulta löydät Haaga-Helian Master-opiskelijoille tarkoitetut ohjeet opintojen suunnitteluun.

Ohjeiden soveltamisessa voi olla koulutuskohtaisia eroja. Opiskelijoiden tulee aina ensisijaisesti seurata omalta opinto-ohjaajalta saatuja ohjeita opintojen suunnitteluun.  

Opintojen rakenne ja sisältö

Koulutuksen laajuus, rakenne ja opintojaksojen sisältökuvaukset löytyvät opinto-oppaasta. Tutkinto noudattaa aina opinto-oppaan mukaista rakennetta. Haaga-Helian Master-koulutukset tarjoavat opiskelijalle laajat mahdollisuudet valita opintoja henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mukaisesti.

Master-tutkinnon pakollisiin opintoihin kuuluu opinnäytetyö, jota edeltää Tutkimuksellinen kehittäminen -opintojakso (liikunta-alalla Työelämän kehittäminen ja innovatiivisuus). Tutkimuksellinen kehittäminen opintojakson voi halutessaan suorittaa myös englanninkielisenä Applied Design Research.

Tutkinnon yhteiset opinnot määritellään koulutuskohtaisesti. Useimmissa Haaga-Helian Master-koulutuksissa opiskelija valitsee yhteisistä opinnoista itselleen parhaiten sopivat vaihtoehdot. Suuntautuminen muodostaa tutkinnon ydinosaamisen, jonka opiskelija valitsee joko hakuvaiheessa tai opintojen alussa (pl. Journalismi ja Strategiatyö organisaatioissa). Vapaavalintaiset opinnot opiskelija valitsee omien tavoitteiden mukaisesti Haaga-Helian Master-koulutusten tarjonnasta tai muista korkeakouluista soveltuvin osin. Tavallisesti vapaavalintaiset opinnot ovat muiden suuntautumisten opintoja. 

Suomenkielisessä Master-tutkinnossa (90 opintopistettä) vähintään 20 opintopistettä tulee tehdä suomen kielellä. Opinnäytetyön voi tehdä joko suomen- tai englanninkielisenä. Suosittelemme vahvasti valitsemaan opintoihin myös englanninkielisiä opintojaksoja. Englanninkielisessä Master-tutkinnossa (90 opintopistettä) vähintään 70 opintopistettä tulee tehdä englannin kielellä sisältäen englanniksi kirjoitetun opinnäytetyön.

Journalismin koulutus eli Medianomi, yamk on poikkeuksellisesti 60 opintopisteen laajuinen, koska kulttuurialan perustutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS

Opintojen suunnittelun työkalu on Peppi-järjestelmän HOPS. HOPS-työkalulla opiskelija valitsee haluamansa opintojaksot suunnitelmaansa ja ilmoittautuu toteutuksille. HOPS-työkalun lisäksi on usein hyödyllistä laatia oma suunnitelma, jossa myös elämän muut tärkeät asiat on huomioitu.  

HOPS laaditaan ensimmäisen opiskelulukukauden aikana. Tämän jälkeen HOPSia päivitetään tarvittaessa kerran lukukaudessa (lokakuussa ja huhtikuussa) ennen seuraavan lukukauden opintojaksoille ilmoittautumista. Opinto-ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy HOPSeja kerran lukukaudessa.

Opintojen kesto ja opiskelun enimmäisaika

Master-tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 – 2 vuotta. Opinnot suositellaan tehtäväksi mahdollisimman tiiviissä tahdissa, jolloin kokonaisuuden eri osat tukevat toisiaan ja opinnäytetyön kirjoittaminen tapahtuu luontevana osana opintoja.

Opintojen alussa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) merkitään Master-opintojen tavoitteellinen kahden vuoden suoritusaika. Mikäli opiskelijan tavoitteellinen opiskeluaika on täyttynyt ja hän on läsnäolevana vielä neljännellä lukukaudella, HOPSiin lisätään automaattisesti vuoden jatkoaika opintojen viimeistelylle (ks. opiskeluaika ja tavoiteajassa valmistuminen). Tällöin myös HOPSissa oleva opiskeluoikeus päivittyy kahdesta vuodesta kolmeksi vuodeksi.

Master-opiskelijoiden opintojen enimmäisaika on kolme vuotta. Mikäli opiskelija ei saa tutkintoa valmiiksi enimmäisajan sisällä, hän voi viimeistellä opinnot Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana. Opiskelijalla on myös mahdollisuus hakea opinnoilleen lisäaikaa viimeisenä opiskelulukukautena, mutta lisäaikaa ei aina myönnetä.

Opintovapaa tai muu pidempi vapaa on mahdollisuus irrottaa aikaa ja ajatuksia opiskelulle. Opintovapaan ajaksi on mahdollista saada aikuiskoulutustukea. Poissaolokaudet eivät kuluta opiskeluaikaa ja opiskelija voi olla poissaolevana kaksi lukukautta ilman lakisääteistä syytä ks. läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen. Mikäli työ- tai perhetilanteen vuoksi opiskelu on haasteellista, poissaolokausia kannattaa hyödyntää.

Opintojen suunnittelua varten hyödynnä seuraavia sivuja