Opiskelijan koulusivistyskieli

Kuvituskuva Haaga-Helian opiskelijat

Lead paragraph

AMK-tutkinnossa koulusivistyskieli vaikuttaa tutkintoon kuuluvien viestintäopintojen kieleen, toisen kotimaisen kielen opintoihin, kypsyysnäytteen kieleen ja tutkintotodistukseen kirjattavaan kielilausekkeeseen (ns. virkamiesruotsi tai -suomi). YAMK-tutkinnossa koulusivistyskieli vaikuttaa vain kypsyysnäytteen kieleen.

Mikä on koulusivistyskieleni ja mihin se vaikuttaa?

Kypsyysnäytteen kieli määräytyy opiskelijan koulusivistyskielen mukaisesti:

Koulusivistyskieli Suomenkieliset ko:t Englanninkieliset ko:t
suomi suomi suomi
ruotsi ruotsi ruotsi
muu kieli suomi englanti

Koulusivistyskielellä (A481/2003, 20 §) tarkoitetaan sitä kieltä (suomi tai ruotsi), josta opiskelija on Suomen perusopetuslain tai lukiolain mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä.

Mikäli opiskelija on suorittanut ylioppilastutkinnon eri kielellä kuin edellä tarkoitetulla koulusivistyskielellään, hänen katsotaan kuitenkin saaneen koulusivistyksensä myös sillä kielellä (suomi tai ruotsi), jolla hän on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa.

Käytännössä: jos opiskelija ei ole suorittanut hyväksytysti Suomen perusopetus- eikä lukiolainsäädännön mukaista äidinkielen oppimäärää, mutta hän on saanut ylioppilastutkinnon suomi tai ruotsi toisena kielenä kokeesta vähintään arvosanan magna cum laude approbatur, opiskelijan koulusivistyskieleksi katsotaan ko. kieli.

Lisätietoja kypsyysnäytteestä:

KOULUSIVISTYSKIELI
  • Koulusivistyskieli määrää, millä kielellä opiskelija suorittaa äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot
  • Jos koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee kypsyysnäyte kirjoittaa koulusivistyskielellä riippumatta koulutusohjelman opetuskielestä
  • Kun koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi ja kypsyysnäyte kirjoitettu samalla kielellä, voidaan tutkintotodistukseen kirjattavan kielilausekkeen avulla todistaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa kielitaitoa

Huom. 'äidinkielen opintoja' ei varsinaisesti amk-tutkintoon sisälly, vaan viestintäopintoja kyseisellä kielellä:

  1. suomi koulusivistyskielenä tarkoittaa käytännössä viestintäopintoja suomeksi, kypsyysnäytettä suomeksi ja ruotsia toisena kotimaisena kielenä (jollei viimemainittuun ole jotain vapautusperustetta).
  2. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, viestintäopinnot suoritetaan joka tapauksessa, mutta niistä muotoutuu toisen kotimaisen kielen taidon osoitus, ruotsi hoidetaan usein näytöllä ja kypsäri kirjoitetaan ruotsiksi.
  3. Jos sekä suomi että ruotsi voidaan molemmat katsoa koulusivistyskieliksi (harvinaista), valitaan jompi kumpi edellisistä vaihtoehdoista, mutta niitä ei voi sekoittaa keskenään.

Olethan yhteydessä opintopalveluihin, mikäli sinulla on kysyttävää tästä.

Yhteystiedot
Opintopalvelut Haaga (restonomikampus)
+358400230401
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Malmi
+358400230402
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Pasila
+358400230403
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Porvoo
+358400230405
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Vierumäki
+358400230407
opintopalvelut@haaga-helia.fi