Lisäajan hakeminen

Kuvituskuva-yhdessä

Lead paragraph

Opiskelijan on suoritettava opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoita koskevat ohjeet >>

Lisäaikaa haetaan opiskeluoikeuden voimassaoloaikana, kun enimmäisopiskeluajan viimeinen läsnäolokausi on meneillään. Enimmäisopiskeluaika on tavoiteaika + yksi lukuvuosi.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on 3 ½ vuotta, medianomi (AMK) -tutkinnossa kuitenkin 4 vuotta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 2 vuotta.

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa enimmäisopiskeluaika on kolme tai neljä vuotta riippuen aloitusajasta. Enimmäisopiskeluaika ennen syksyä 2019 aloitetuissa opinnoissa on neljä vuotta ja syksyllä 2019 tai myöhemmin aloitetuissa opinnoissa kolme vuotta.

Jos opiskelija ei suoriudu opinnoistaan enimmäisajassa (tavoiteaika + yksi vuosi), tutkintojohtaja voi perustellusta syystä myöntää lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskeluoikeuden on oltava voimassa lisäaikaa haettaessa, muussa tapauksessa opiskelijan on haettava uudelleen opiskelijaksi normaalia ko. koulutuksen hakumenettelyä käyttäen.

Opiskelija noudattaa sitä opetussuunnitelmaa, joka on voimassa silloin, kun hän ilmoittautuu
ensimmäisen kerran läsnä olevaksi. Opetussuunnitelma on voimassa minimissään tutkinnon
tavoitteellisen suoritusajan (3 ½ - 4 vuotta/ammattikorkeakoulututkinto ja 2 vuotta/ylempi
ammattikorkeakoulututkinto) ja sen jälkeen opiskelija voidaan siirtää noudattamaan uusinta
opetussuunnitelmaa. Tämän jälkeen opiskelijan loppuopinnoista tehdään kerralla uusi
henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) uusimman opetussuunnitelman mukaan. (Haaga-Helian tutkintosääntö 14 §)

Lisäajan myöntämisen perusteet

  • Opintojen viivästymiselle on perusteltu syy.
  • Opiskeluajan jatkoa on haettu opiskeluoikeuden vielä ollessa voimassa.
  • Tutkintojohtaja määrittää lisäajan, jonka kesto määräytyy suorittamatta olevien opintojen ja tarkan, aikataulutetun ja toteuttamiskelpoisen opintosuunnitelman mukaan.
  • Lisäaikaa myönnetään pääsääntöisesti yksi lukukausi. Tämän jälkeen on mahdollista saada pidennystä vain, jos opinnot ovat tuon lisäajan aikana edenneet suunnitelman mukaisesti. Lisäajan saaminen ei ole automaatio.
  • Opiskelija ei voi ilmoittautua lisäaikana poissaolevaksi.

HAKEMINEN

Opiskelija, jonka opiskeluoikeus on päättymässä, voi hakea opiskeluun lisäaikaa tutkintojohtajalta. Opiskelijan tulee hakea lisäaikaa hakemuksella, jonka käsittelymaksu on 50 euroa. Valtioneuvoston asetuksen (1440/2014) mukaisesti hakemuksesta peritään 50 euron käsittelymaksu. Huom. Hakemustasi ei käsitellä, mikäli maksusuoritus puuttuu.

Huom. Lisäaikaa myönnetään pääsääntöisesti yksi lukukausi. Tämän jälkeen on mahdollista saada pidennystä vain, jos opinnot ovat tuon lisäajan aikana edenneet suunnitelman mukaisesti. Lisäajan saaminen ei ole automaatio.

Tarkista opiskeluaikasi Pepistä ennen kuin haet lisäaikaa, sillä hakemuksen käsittelymaksua ei palauteta. Hakemuksen käsittelyaika on korkeintaan neljä viikkoa (kuitenkin yleiset loma-ajat huomioiden).

HAKUAJAT

  • Jos opiskelija haluaa lisäajan alkavan syyslukukauden alusta, hakemus on jätettävä viimeistään 24.5. Huom. hakemus suljetaan tämän jälkeen ja avataan seuraavan kerran syyslukukaudella lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä.
  • Jos opiskelija haluaa lisäajan alkavan kevätlukukauden alusta, hakemus on jätettävä viimeistään 24.11. Huom. hakemus suljetaan tämän jälkeen ja avataan seuraavan kerran kevätlukukaudella maaliskuun ensimmäisenä arkipäivänä.

Pääset opiskelun lisäaikahakemukseen Pepistä >> hakuaika on päättynyt 24.11.2022

Huom. lomakkeessa on aikakatkaisu, joten siirry heti hakemuksen täyttämisen jälkeen maksamaan vaadittava käsittelymaksu kirjautumalla Suomi.fi- palveluun omilla verkkopankkitunnuksillasi.

Mikäli tunnistautuminen Suomi.fi-palvelun kautta ei ole mahdollista, luethan lisätietoja täältä miten toimia: Apply for Extension of Study Time, kohdasta: Apply without Finnish online banking codes

Opiskelija voi hakea ammattikorkeakoulun kollegiolta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)

Jos sinulla on kysymyksiä prosessista tai ongelmia lomakkeen kanssa, otathan yhteyttä opintopalveluihin.

Yhteystiedot
Opintopalvelut Haaga (restonomikampus)
+358400230401
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Malmi
+358400230402
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Pasila
+358400230403
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Porvoo
+358400230405
opintopalvelut@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Vierumäki
+358400230407
opintopalvelut@haaga-helia.fi