Sisäistä yrittäjyyttä

Kuvituskuva rattaista. Shutterstock.

Koulutushankkeella tavoitellaan yrittäjämäisten valmiuksien kehittämistä niin yksilön kuin koulutusorganisaationkin näkökulmasta.

Sisäisen yrittäjyyden taidot ovat työelämätaitoja, jotka lisäävät yksilön epävarmuuden sietokykyä, lisäävät motivaatiota, vahvistavat itseohjautuvuutta, vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta.

Yrittäjyysvalmiuksiin panostaminen edistää organisaation innovatiivisuutta ja muokkaa toimintakulttuuria kohti yhteisöllistä oppimista. Yrittäjämäisten valmiuksien kehittämisellä on mahdollista lisätä sisäistä ja ulkoista verkostoitumista, henkilöstön yhteisöllisyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja strategista ajattelua. Yrittäjämäinen toimintatapa parantaa organisaation kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin jaon tärkeä osa kestävää kehitystä.

Sisäistä yrittäjyyttä – Systeemistä sinnikyyttä ja energiaa 5.9.-31.10.2024

Koulutuksessa kehitetään omia ja ryhmän yrittäjämäisiä valmiuksia mm. seuraavista teemoista:

  • Yrittäjämäiset tiedot, taidot ja asenteet
  • Yrittäjämäinen toimintakulttuuri 
  • Kokeilukulttuuri ja innovointi
  • Yrittäjyys- ja tiimipedagogiikka

Tutustutaan myös parhaisiin, oppilaitoksissa jo olemassa oleviin käytänteisiin ja kehitetään uusia, omaan päivittäiseen työympäristöön ja -yhteisöön soveltuvia ratkaisuja.

Kohderyhmä

Oppilaitosten (ei korkeakoulut) opetushenkilöstö, suunnittelijat, kehittäjät, johto sekä esihenkilöt

Keskeiset sisällöt

Yrittäjämäiset valmiudet tukevat organisaation päivittäistä toimintaa ja auttavat kehittymisessä kohti tulevaisuuden haasteita. Tavoitteena on vahvistaa itseohjautuvuutta, vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta organisaation läpäisevän yrittäjämäisen toiminnan kautta. Yrittäjyysvalmiuksiin panostaminen edistää epävarmuuden sietokykyä, innovatiivisuutta, rohkeutta sekä muokkaa toimintakulttuuria kohti yhteisöllistä oppimista.

Yrittäjämäisen, yhteisen toiminnan kautta on mahdollisuus vahvistaa työ- ja opiskelijayhteisön yhteistyötä, lisätä sitoutumista ja tukea jatkuvaa kehittymistä.

Toteutus

Kokonaisuus sisältää yhteensä 3 x 4 h  koulutuspäivää verkkototeutuksena ja omaan toimintaympäristöön liittyvän kehittämisteon. Kehittämisteon tavoitteena on yrittäjämäisen osaamisen kehittäminen käytännönläheisesti omassa toimintaympäristössä.

Kokoontumiset ja sisällöt

To 5.9.2024 klo 1216

  • Yrittäjämäiset tiedot, taidot ja asenteet
  • Yrittäjämäinen toimintakulttuuri 

To 26.9.2024  klo 12-16

  • Osaamisen ekosysteemi
  • Yrittäjyys- ja tiimipedagogiikka

To 31.10.2024 klo 1216

  • Kokeilukulttuuri ja innovointi

Ilmoittautuminen

Tämän linkin kautta ma 26.8.2024 mennessä

Lisätietoja koulutuksesta:

Martina Roos-Salmi, martina.roos-salmi@haaga-helia.fi

Katja Wirenius, katja.wirenius@haaga-helia.fi

Koulutus on mahdollista järjestää myös ryhmille räätälöitynä sopimuksen mukaan. Jos olet kiinnostunut räätälöidystä koulutuksesta, ota yhteyttä myyntipäällikkö Jutta Paukkoseen: jutta.paukkonen@haaga-helia.fi.

Lisätietoja koulutushankkeesta

Hankkeen toteutusaika: 2023–25

Kohderyhmä: Oppilaitosten (ei korkeakoulut) opetushenkilöstö, suunnittelijat, kehittäjät, johto sekä esihenkilöt

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja maksutonta

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Katja
Wirenius
lehtori
+358 294471728
katja.wirenius@haaga-helia.fi
Martina
Roos-Salmi
lehtori
+358 294471726
martina.roos-salmi@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
jutta.kuokkanen@haaga-helia.fi