OHTO – Oppivaa ja hyvinvoivaa toimintakulttuuria kehittämään

kuvituskuva

Tässä tutkimusperustaisessa koulutusohjelmassa saat rakennusaineksia positiivisen organisaatiokulttuurin kehittämiseen oppilaitoksessa. Koulutusohjelman viitekehyksen muodostavat positiivisen organisaation teoria sekä positiivinen johtajuus. Tavoitteena on myös osallistujan oma ammatillinen kasvu ja työssä voimaantuminen.

Pedagogisen hyvinvoinnin käsite korostaa hyvinvointia ja oppimista tasavertaisena tavoitteena oppilaitoksissa. Siihen sisältyvät sekä opiskelijoiden että henkilöstön hyvinvointi ja oppiminen. Pedagogista hyvinvointia voidaan edistää soveltamalla positiivisen johtamisen ja organisaation tutkimustietoa läpileikkaavasti oppilaitosyhteisön kehittämiseen (Hurskainen, Wenström, & Uusiautti, 2023; Wenström, 2020). 

Valmennuksen tavoitteet

Tässä koulutusohjelmassa oppimista ja hyvinvointia mahdollistavan organisaatiokultuttuurin jäsentämisessä hyödynnetään positiivisen organisaation PRIDE-teoriaa. Tämä tarkoittaa humanistis-holistisen ihmiskäsityksen ja arvomaailman edistämistä ajattelussa ja toiminnassa; yksilöllisten vahvuuksien laaja-alaista tunnistamista, hyödyntämistä ja arvostamista; vuorovaikutuksen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistamista; myönteisen tunneilmapiirin edistämistä sekä jokaisen yksilön autenttisuuden ja ammatillisen kasvun mahdollistamista yksilöllisen ja yhteisöllisen reflektion ja dialogin kautta. 

Kenelle

Koulutusohjelma on tarkoitettu opetustoimessa (ammatillinen koulutus, perus- ja lukio-opetus sekä vapaa sivistystyö) työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita saamaan uusimpaan tutkimustietoon perustuvia näkökulmia oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämiseen omasta työtehtävästä ja roolista käsin. Koulutusohjelman keskiössä on reflektiopolku, jonka mukaisesti osallistuja tunnistaa ja tutkii omia vahvuuksiaan, saa vertaisryhmän tukea, perehtyy teoriatietoon sekä soveltaa ja kokeilee oppimaansa käytännössä. Koulutusohjelman tavoitteena on myös oman hyvinvoinnin vahvistuminen, ammatillinen kasvu ja työssä voimaantuminen.

Sisältö ja kesto

Koulutusohjelman laajuus on 12 op ja osallistuja sitoutuu koko kokonaisuuden suorittamiseen. Koulutusohjelma toteutetaan lukuvuoden 2024–2025 kestävänä prosessina, johon kuuluu kaksi lähiopetuspäivää Helsingissä (a’ 6 tuntia); 8 osallistavaa webinaaria (a´4 tuntia) sekä 5 teemallista pienryhmätapaamista (a´1,5 tuntia). 

Koulutuksen laajuus on 12 op, ja se koostuu 

  • webinaareista ja pienryhmistä (yht. 4 op)

  • webinaarien välillä tapahtuvasta itsenäisestä työskentelystä kirjallisuuden ja verkkomateriaalien parissa Howspace-oppimisalustaa hyödyntäen (yht. 4 op) 

  • oppimis- ja reflektiopäiväkirjasta sekä oman työn kehittämisestä (yht. 4 op).

Huomiothan koulutukseen ilmoittautuessasi, että myös webinaarien ja pienryhmien välille on tärkeää varata aikaa opiskelulle sekä reflektio- ja oppimispäiväkirjan kirjoittamiselle.

Aikataulu ja sisältöteemat

ke 11.9.2024 klo 10.00–15.00  Lähipäivä Helsingissä, ei etäosallistumismahdollisuutta
Koulutuksen startti ja orientaatio. Omien vahvuuksien laaja-alainen kartoittaminen. Tutustuminen ja ryhmäytyminen. 

ti 1.10.2024 klo 12.15–16.00 Webinaari
Hyvinvoivan ja oppivan organisaatiokulttuurin lähtökohdat ja taustateoriat. Hyvinvointikäsitys ja ihmiskäsitys. 

ke 30.10.2024 klo 12.15–16.00 Webinaari
Hyveet ja arvot organisaatiokulttuurin rakennusaineksina. Luonteenvahvuuksien VIA-teoria.

ke 20.11.2024 klo 12.15–16.00 Webinaari
Omien tunteiden johtaminen ja tunnetoimijuus. Myönteisten tunteiden voima. Psykologisen turvallisuuden kartoittaminen ja vahvistaminen. 

ti 10.12.2024 klo 12.15–16.00 Webinaari
Autenttinen vuorovaikutus ja yhteistyön rakentaminen. Arvostava kohtaaminen ja luottamuksen rakentaminen.

ti 14.1.2025 klo 12.15–16.00 Webinaari
Vahvuuksille rakentuva organisaatiokulttuuri. Laaja vahvuusnäkemys. Positiivinen psykologinen pääoma ja muutoskyvykkyys.

ke 12.2.2025 klo 12.15–16.00 Webinaari
Vahvuuksien hyödyntäminen ja toimintamallit. Organisaation kyvykkyyksien tunnistaminen ja kehittäminen.

to 13.3.2025 klo 12.15–16.00 Webinaari
Myönteisten käytänteiden tunnistaminen ja kehittäminen. Voimaannuttavat laatuprosessit. Kokous- ja vuorovaikutuskäytänteet.

ti 8.4.2025 klo 12.15–16.00 Webinaari
Positiivisen organisaation arviointimenetelmät, mittarit sekä digitaaliset ratkaisut.

ke 7.5.2025 klo 10.00–15.00  Lähipäivä Helsingissä, myös etäosallistuminen mahdollista
Autenttisuus ja ammatillinen kasvu. Eteenpäin organisaatiokulttuurin kehittäjänä.
 

Pienet muutokset ovat mahdollisia. Webinaarit tallennetaan pakottavia poissaoloja varten. Aktiivinen osallistuminen on edellytys koulutusohjelman suorittamiselle, joten varaathan lähipäivien ja webinaarien ajankohdat kalenteristasi. 

Pienryhmät

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan itselle sopiva pienryhmä, jossa reflektoidaan opittuja asioita. Pienryhmätapaamisia ei tallenneta.

Hinta

OHTO-hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja koulutus on osallistujalle maksutonta.

Ilmoittautuminen

 pe 30.8.2024 mennessä tästä linkistä. 

Asiantuntijat

Sanna Wenström KT, FM, ammatillinen erityisopettaja, lehtori
Oamk, ammatillinen opettajakorkeakoulu / TKI-yksikkö, liike-toiminnan kehitys & johtaminen ja hyvinvointi

Susanna Saukkio, KM, opinto-ohjaaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Marjukka Herajärvi, KM, ammatillinen opettaja, ammatillinen erityisopettaja, tanssipedagogi, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, lehtori
Oamk, ammatillinen opettajakorkeakoulu 

Heli Huotari, KTM, vararehtori
Business College Helsinki

Lisätietoja antavat

Susanna Saukkio, 040 488 7083, susanna.saukkio@haaga-helia.fi
Sanna Wenström, 040 190 3494, sanna.wenstrom@oamk.fi

Oppivaa ja hyvinvoivaa toimintakulttuuria kehittämään -koulutusohjelma on Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutushanke. Sitä koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toteuttajina ovat lisäksi Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Business College Helsinki.

TIETOA KOULUTUKSESTA

Milloin: 11.9.2024-7.5.2025

Kohderyhmä: ammatillinen koulutus, perus- ja lukio-opetus sekä vapaa sivistystyö

Toteutustapa: lähi- ja verkkokoulutus

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Susanna
Saukkio
lehtori
+358 294471089
susanna.saukkio@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
jutta.kuokkanen@haaga-helia.fi