Ohjausosaamisen päivittäminen

shutterstock tikkataulu

Oletko opinto-ohjaaja tai osallistutko työssäsi ohjaukseen monialaisen verkoston jäsenenä? Oletko vastuussa ohjauksen toteutumisesta? Onko oppilaitoksesi ohjauksen väellä selkeä työnjako ja yhteinen tavoite?
Nyt sinulla on mahdollisuus päivittää ojausosaamistasi tässä täydennyskoulutuksessa.

Tämän koulutuskokonaisuuden myötä pääset tuoreen tutkimuksen ja käytännön harjoitusten avulla päivittämään ajatteluasi ja kehittämään osaamistasi. Opit tarkastelemaan uudesta näkökulmasta organisaatiosi toimintatapoja ja ohjauksen asiakirjoja sekä saat välineitä kehittämistyön fasilitointiin oppilaitoksessasi. Pääset jakamaan oivalluksiasi muiden osallistujien kanssa ja peilaamaan osaamistasi käytäntöön ohjaustyösi arjessa.

Koulutuksen aikataulu

Aika: 26.1. - 1.3.2024

Sisältö ja rakenne

Ohjaussuunnitelman päivittäminen, 3 op

Mitkä asiakirjat raamittavat oppilaitokseni ohjaussuunnitelmaa? Millä tavalla laaditaan asiakirja, joka toimii arjessa työtä ohjaavana ja tukevana välineenä? Miten organisoimme ohjaussuunnitelman päivittämisen käytännössä? Koulutusosiossa saat välineitä tarkastella oppilaitoksesi ohjaussuunnitelmaa holistisesti ja analyyttisesti uusimman tutkimustiedon pohjalta. Osioon liittyvien tehtävien avulla aloitat sen päivitystyön yhdessä kollegojesi kanssa.

Toteutus

 • Hyvän ohjauksen kriteerit. Ohjauksen visio ja strategia. Suuntaviivoja unelmien ohjaukseen.
 • Omaa oppilaitosmuotoa koskevat säädökset ohjaussuunnitelman pohjana.
 • Ohjaussuunnitelman sisältö ja rakenne.
 • Opiskelijoiden ja henkilökunnan kokonaisvaltainen hyvinvointi ohjaussuunnitelman lähtökohtana.

Aikataulu

- 5.4.2024 Lähipäivä Helsingissä Pasilassa klo 9.00 - 15.00
- 19.4.2024 Etäpäivä verkossa klo 9.00 - 12.00
- 3.5.2024 Lähipäivä Helsingissä Pasilassa klo 9.00 -15.00

Kaksi kokonaista lähipäivää ja niiden välissä puolen päivän tapaaminen verkossa.
Ohjattua pienryhmätyöskentelyä tapaamisten välillä.

Kohderyhmä

Opinto-ohjaajat, oppilaanohjaajat, erityisopettajat, rehtorit ja apulaisrehtorit.

Toimintaperusteet ohjauksessa, 3 op

Tässä toteutuksessa tuuletetaan omia teoreettisia näkemyksiä ohjauksesta päivittäen omaa käyttöteoriaa vastaamaan nykypäivän ilmiöitä. Toteutus rakentuu dialogisesti siten, että asiantuntijapuheenvuoroja reflektoidaan yhteisissä keskusteluissa käytännön ohjaustyön tapausesimerkkien ja osallistujien omien kokemusten avulla. Toteutus sopii ammatillista kehitystä ja työn imua tukemaan sellaisille ohjaustyötä tekeville, joiden omista opinnoista on jo aikaa, kuin myös yhtä hyvin ohjaustyöhön vastikään ryhtyneille oman osaamisen ja ohjaajan identiteetin vahvistamiseen.

Toteutus ja teemat

 • Toimintaperusteiden voima ohjausvuorovaikutuksessa
 • Ristiriidat arjen moottoreina ohjausyhteistyössä
 • Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ekososiaalinen sivistys ohjauksessa
 • Ongelman ratkaisemista ohjaustyön käytänteiden kehittämiseen.

Vuorovaikutteisten luentojen lisäksi omaan työhön kiinnittyviä harjoituksia ja ohjattua pienryhmätyöskentelyä.

Kohderyhmä

Opinto-ohjaajat, oppilaanohjaajat, ryhmänohjaajat, omaopettajat, erityisopettajat, kuraattorit, psykologit, rehtorit ja apulaisrehtorit
 

Koko koulu ohjaa, 3 op (Koulutus päättynyt)

Miten koulun ohjaustyö jäsentyy monialaisena yhteistyönä? Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mikä on oma tehtäväni verkoston jäsenenä? Koulutusosiossa saat eväitä oman oppilaitoksesi ”koko koulu ohjaa” -ajattelun vahvistamiseen ja ymmärrät, miksi kaikki ei aina suju suunnitellusti.

Toteutus

 • Monialaisuuden teoreettiset perustat. Minä osana ohjauksen kokonaisuutta.
 • Vuorovaikutus verkostoissa. Ratkaisukeskeinen dialogi työvälineenä.
 • Erilaisia näkemyksiä ohjauksesta. Monialaisen ohjauksen asiakaskokemus.
 • Ammatillisuuden rajat ja hyvinvointi moniammatillisissa verkostoissa. Monialaisen verkoston johtaminen.

Aikataulu

- 26.1.2024 Lähipäivä Helsingissä Pasilassa klo 8.30 - 15
- 14.2.2024 Etäpäivä verkossa klo 13 - 16
- 1.3.2024 Lähipäivä Helsingissä Pasilassa klo 9-15

Kaksi kokonaista lähipäivää ja niiden välissä puolen päivän tapaaminen verkossa.
Ohjattua pienryhmätyöskentelyä tapaamisten välillä.

Kohderyhmä

Opinto-ohjaajat, oppilaanohjaajat, erityisopettajat, kuraattorit, psykologit, rehtorit ja apulaisrehtorit

Ilmoittautuminen osioihin

 • Koko koulu ohjaa (ilmoittautuminen päättynyt).
 • Ohjaussuunnitelman päivittäminen (ilmoittautuminen Tietoa koulutuksesta kohdassa).
 • Toimintaperusteet ohjauksessa (ilmoittautuminen avautuu kesä/syksy 2024).

Lisätietoja koulutuksesta

- Kalle Vihtari, KT, yliopettaja
kalle.vihtari(at)haaga-helia.fi

- Kirsi Raetsaari, KT, opinto-ohjaaja
kirsi.raetsaari(at)gmail.com

KT Kirsi Raetsaari työskentelee lukion opinto-ohjaajana. Työssään Kirsi on osallistunut vuosien ajan lukiolaisten opinto-ohjauksen, erityisen tuen ja opiskeluhuollon kehittämiseen sekä kolmeen opetussuunnitelmaprosessiin ja oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpanoon kaupunkiorganisaatiossa. Väitöskirjassaan hän on tutkinut lukion keskeyttämistä ja lukiolaisten toimijuuden tukemista ohjaustyössä jäsentäen sitä sekä empiirisesti että teoreettisesti. Kirsi on pitänyt täydennyskoulutuksia erityisesti ”koko koulu ohjaa” -toimintakulttuurin kehittämisestä.

- Jutta Paukkonen, myyntipäällikkö
jutta.paukkonen(at)haaga-helia.fi, puh: 040 488 7003

 

TIETOA KOULUTUKSESTA

Kohderyhmä: lukiokoulutuksen, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjaustyöhön osallistuvat ammattilaiset (suosittelemme ilmoittautumaan työparin tai -ryhmän kanssa).

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

Ilmoittautumisten aikataulut: 

Osio 3: TOIMINTAPERUSTEET OHJAUKSESSA

Ilmoittautuminen aukeaa syksy2024.

Osio 1: KOKO KOULU OHJAA

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Osio 2: OHJAUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
airi.granlund@haaga-helia.fi
Kalle
Vihtari
yliopettaja
+358 294471444
kalle.vihtari@haaga-helia.fi