Opinnäytetyöohjeet, HELI, TRALI, FINA ja Myynti

Opinnäytetyö (15 op) on valmistuvan tradenomin vaativin näyttö osaamisesta. Opinnäytetyön tekeminen TRALI, HELIn, FINAn ja Myynnin koulutuksissa sijoittuu yleensä opintojen loppuvaiheeseen suuntautumisopintojen yhteyteen, noin kuudennelle tai seitsemännelle lukukaudelle. Sinun on hyvä keskustella oman opinto-ohjaajasi kanssa parhaasta aloitusajankohdasta. Voit myös käydä keskustelemassa opinnäytetyöstä opinnäytetyöpajassa ennen prosessin aloitusta.

Jos tulee kysyttävää opinnäytetyöprosessista

Ota yhteyttä ont.trali@haaga-helia.fi

Menetelmiin liittyviä kysymyksiä voit kysyä opinnäytetyöseminaareissa tai -pajoissa.