Opinnäytetyö, AMK-opinnot

Kuvituskuva: opiskelija Porvoon kampuksen kirjastossa

Lead paragraph

Opinnäytetyö on opintoihisi kuuluva itsenäinen opintosuoritus ja näyttö osaamisestasi.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksiasi soveltaa koulutuksessa hankittua osaamista, tietoa ja kriittistä ajattelua käytännössä.

Opinnäytetyön tekeminen sijoittuu yleensä suuntautumisopintojen yhteyteen. Sen laajuus on 15 opintopistettä eli 400 tuntia. Opinnäytetyöprojektin kesto on tyypillisesti 1 - 2 periodia. Opinnäytetyön arviointivaiheessa suoritat kypsyysnäytteen. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1 - 5. Hyväksytty opinnäytetyö julkaistaan Theseuksessa.

Tyypiltään opinnäytetyö voi olla toiminnallinen, tutkimuksellinen, portfoliotyyppinen tai päiväkirjamuotoinen.

Opinnäytetyöllä on usein ulkopuolinen toimeksiantaja, joka voi olla yritys, julkisyhteisö, yhdistys, ammattikorkeakoulu tai muu oppilaitos. 

Tutkinnoissa on tarjolla opinnäytetyötä edeltäviä opintojaksoja, tutustu oman tutkintosi rakenteeseen ja tarjontaan. Opinnäytetyöprosessi aloitetaan ilmoittatumalla Wihiin.

Lisää ohjeistuksia löydät alla olevista asiakohdista 1 - 7. Tutustu niihin hyvin ennen kuin aloitat opinnäytetyön.

Opinnäytetyön vaiheet

Tutkintokohtaiset opinnäytetyöohjeet

Muut tärkeät linkit