Opinnäytetyöohjeet, Haaga

Voit aloittaa opinnäytetyön, kun olet suorittanut Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmien tai Tutkimus- ja kehittämismenetelmien opintojakson.

Kirjaudu Moodlen Haaga Opinnäytetyö 2023-2024 -sivustoon, jossa on lisätietoa opinnäytetyöstä. Sivustolle on itsekirjautuminen.

Opinnäytetyöesitykset ovat etänä. Esityspäivät löytyvät Moodlesta.

Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Lukujärjestykseesi on merkitty Opinnäytetyö, vaihe 1 -opintojakso. Opinnäytetyökoordinaattori lisää sinut toteutukselle. Ota yhteyttä Saija Laitiseen (saija.laitinen@haaga-helia.fi), mikäli et ole toteutuksella mukana. Opinnäytetyö, vaihe 1 -opintojaksolla ideoidaan opinnäytetyön aihe, mikäli sinulla ei ole vielä sellaista. Opintojaksoon sisältyy aihe-ehdotuksen laatiminen Wihiin, ONT-ajokortti, yhden opinnäytetyön lukeminen ja arviointi sekä opinnäytetyösuunnitelma.

Opinnäytetyökoordinaattori nimeää Wihissä opinnäytetyöllesi ohjaajan aiheen perusteella. Hän ohjaa sinun opinnäytetyötäsi henkilökohtaisissa tapaamisissa tai ryhmätapaamisissa. Lähetä kaikki viestit ja dokumentit ohjaajallesi Wihin kautta.

Tiedonhakuun saat apua kirjastosta ja kirjoittamiseen saat neuvoja tekstipajoissa.

Opinnäytetyön viimeinen osa (Opinnäytetyö, vaihe 3)  käsittää opinnäytetyön esityksen, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja opinnäytetyön julkaisemisen Theseuksessa.

Haagan opinnäytetyöesitykset

Opinnäytetyöesitykset ovat etänä Teamissa. Esityspäivät löytyvät Moodlesta.

Lisätietoa opinnäytetyöstä saat Saija Laitiselta (saija.laitinen@haaga-helia.fi).