Raportointiohjeet

Raportointiohje kuvituskuva

Lead paragraph

Ohjeet koskevat Haaga-Helian kaikkien koulutusalojen opiskelijoita. 

Haaga-Heliassa laaditaan harjoitustöitä ja raportteja

Harjoitustyö on yleensä lyhyt, muutaman sivun mittainen työ, joka kirjoitetaan oheisen ohjeen mukaisesti.

Raportti on tutkimusraportti tai muu selonteko, jonka vähimmäispituus on yleensä 6 sivua ja siksi se kirjoitetaan raportin ohjeen mukaisesti.

Opinnäytetyö on kokonaan tai osittain raportti, minkä vuoksi se noudattaa raportin rakennetta ja tyyliä. Huomaa, että AMK-opiskelijoille ja Master-opiskelijoille on omat ohjeet.

Myös Harjoitteluraportti on raportti, joka kirjoitetaan raportin ohjeen mukaisesti.

Kirjaudu opiskelijatunnuksillasi.

Voit käyttää Word-muotoisia dokumentteja omien harjoitustöidesi ja raporttiesi pohjatietona. Tällöin kaikki muotoilut ja sisällysluettelo ovat automaattisesti oikeassa muodossa.

Saat myös pdf-tiedostot auki oikeanmuotoisena, esim. Open Office -ohjelmalla.

Käytössäsi on myös PowerPoint-esityksiin tarkoitettu pohjatiedosto, joka noudattaa Haaga-Helian graafista ohjeistusta. Voit käyttää sitä esimerkiksi opinnäytetyösi esityksessä. 

(Pitkien tekstien raportointiohjetta on päivitetty talvella 2022 ja lyhyiden tekstien ohjetta syksyllä 2021.)

Kun käytät kirjallisuutta ja muita lähteitä kirjallisissa tehtävissäsi, muista hyödyntää viitetekniikkaa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.

Katso myös