Rosa Weckman: Millainen oppija sinä olet juuri nyt?

Hyvinvointiasiantuntija Rosa Weckman pohtii kolumnissaan erilaisia näkökulmia, joista opiskelijahyvinvointia voidaan tarkastella ja edistää.

Kuvituskuva
News article

Body

Tätä kysymystä olen kysynyt useilta opiskelijaryhmiltä tänä syksynä. Ryhmältä kysyttynä tuo kysymys tekee näkyväksi korkeakouluyhteisön oppijoiden koko kirjon. Joistain meistä paistaa läpi motivaatio ja innostus, toiset taas ovat kuormittuneet muuttuneesta elämäntilanteestaan tai etsivät vielä omaa polkuaan. Jotkut kokevat opinnot helpoiksi, toisilla kurssien sisäistäminen vaatii enemmän voimavaroja. Joillain kalenteri täyttyy opiskelijariennoista, joillain työvuoroista tai harrastuksista, kun taas joidenkin kalenterissa on yksi kurssitapaaminen viikossa.

Olemme kaikki aloittaneet tämän syksyn erilaisilla taustoilla ja erilaisilla voimavaroilla. Opiskelijoiden ja elämäntilanteiden moninaisuus näkyy niin luokkatilanteissa, ryhmätöissä kuin kampusten käytävilläkin ja hyvä niin. Me kaikki yhdessä muodostamme sen korkeakouluyhteisön, jossa työskentelemme ja opiskelemme.

Kuva itsestämme oppijoina vaikuttaa paljon siihen, miten kohtaamme opinnoissa eteen tulevat haasteet. Se vaikuttaa siihen, millaisina näemme mahdollisuutemme ja millaisia keinoja käytämme saavuttaaksemme tavoitteemme. Joskus opintovalmentajalta kysytään vinkkejä erilaisiin esimerkiksi aikataulutukseen liittyviin pulmiin. Helppoa olisi vastata pitämällä luentoa kalenterin käytöstä, pomodoro-tekniikasta tai säännöllisestä unirytmistä. Vinkkilistojen sijaan vastaus opiskelijan haasteisiin löytyy usein hänestä itsestään. Niistä ajatuksista, tunteista ja olettamuksista, joita liitämme opintoihin ja itseemme oppijoina. Tiedostettuina ja kohdattuina näitä ajatuksia, tunteita ja olettamuksia on helpompi työstää joko yksin tai yhdessä opiskelukaverin tai perheen jäsenen kanssa. Joskus voi olla myös tarpeen peilata näitä kysymyksiä ammattilaisen kanssa.

Tänä syksynä olen iloinnut erityisesti uusista opiskelijoista ja siitä iloisesta puheensorinasta, jotka ovat täyttäneet kampusten käytävä pidemmän hiljaiselon jälkeen. Monille syksy pitää sisällään uusia avauksia, mielenkiintoisia kursseja ja uusia opiskelukavereita. Samalla tiedostan, että tänäkin syksynä opiskelijat palaavat opintojen pariin erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisin voimavaroin. Sinulle haluankin vakuuttaa, olet tervetullut juuri tuollaisena. Juuri tuollaisena sinä olet arvokas ja tärkeä.

Haaga-Helian vahvuus on mielestäni opintojen suunnittelun joustavuus ja suoritustapojen kirjo. Kun nyt mietit itseäsi oppijana ja tulevaisuuden kurssivalintoja, tee rohkeasti itsesi näköisiä valintoja. Pyri löytämään kursseista aina jokin näkökulma, joka sinua inspiroi tai vie sinua polullasi eteenpäin. On täysin ymmärrettävää ja inhimillistä, että tarkoituksellisuuden tunne voi ajoittain olla myös hukassa. Et ole pohdintojesi tai tunteittesi kanssa yksin. Me korkeakouluna haluamme olla tukemassa sinua ja opiskelukykyäsi koko opintojesi ajan.

Mitä syksy tuo tullessaan?

Haaga-Heliassa toimii monenlaisia ammattilaisia tukemassa opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia. Näistä ehkä näkyvin on opiskelijan oma opinto-ohjaaja, joka toimii opiskelijan lähikontaktina koko opintojen ajan. Tämän lisäksi meillä on mm. keskustelutukea tarjoavat ennaltaehkäisevät palvelut, eri kampusten korkeakoulupastorit sekä ammatilliset erityisopettajat. Myös ura- ja rekrytointipalvelut tarjoavat tukea esimerkiksi työnhaun ja harjoittelupaikkojen löytämisen kanssa. Uusi opiskelijoita tukeva palvelu on opintovalmennus. Haaga-Helian kaksi uutta opintovalmentajaa auttavat hieman pidemmällä opinnoissaan olevia tutkinto-opiskelijoita, joiden opintojen imu on alkanut heikentyä. Kaikkien hyvinvointitoimijoiden työn kuvaukset yhteystiedot löytyvät tästä osoitteesta.

Uusia tuulia puhaltaa myös hankemaailmasta. Opiskelijahyvinvoinnin hanke SOLE käynnistää tänä lukuvuotena erilaisia mentorointiohjelmia, joista myötätuntomentorointia esitellään tässä kirjeessä. Sen lisäksi hankkeen kautta opiskelijoille tarjotaan ilmaisia first beat -mittauksia ja niitä tukevaa hyvinvointivalmennusta.

Haaga-Helian kampuksilla opiskelijahyvinvointi on näkyvillä tulevana kuukautena monin eri tavoin. 3.10 alkaa HELGA:n järjestämät hyvinvointiapprot, joiden kautta pääset tutustumaan oman kampuksesi palveluihin. 10.10 on puolestaan maailman mielenterveyspäivä, jolloin hyvinvointitoimijat valtaavat Haaga-Helian instagramin ja pitävät mielenterveyden teemaa esillä kampuksilla.

Sinun hyvinvointisi asialla

Rosa Weckman
opintovalmentaja, opiskeluhyvinvointi

Ota yhteyttä
Rosa
Weckman
opintovalmentaja
+358 294471458
Rosa.Weckman@haaga-helia.fi