MyDigiCOOP edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä Suomessa, Espanjassa ja Romaniassa

Uuden MyDigiCOOP-hankkeen tavoitteena on edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä eri Euroopan maiden korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Myös Suomi ja Haaga-Helia ovat mukana. Erasmus+-rahoitteinen hanke käynnistyi tämän vuoden maaliskuussa.

Kuvitus
News article

Body

— Yhteiskunnallinen yrittäjyys liitetään yrityksiin, joiden ensisijaisena tavoitteena ei ole voiton maksimointi, vaan vahva tahto tehdä yhteiskunnan hyväksi enemmän kuin on välttämätöntä. Yhteiskunnalliset yritykset toimivat usein osuuskuntaperiaatteella, kertoo Maija Suonpää, hankkeen projektipäällikkö Haaga-Heliassa.

Ratkaisuja kohti tasa-arvoista yhteiskuntaa

Hankkeessa korkeakouluopiskelijoille luodaan yksilöllisiä digitaalisia oppimispolkuja. Tämän saavuttamiseksi korkeakouluopettajat koulutetaan käyttämään innovatiivisia verkkotyökaluja ja kehittämään muita taitojaan.  

– Meidän on löydettävä uusia ajattelutapoja ja ratkaisuja entistä tasa-arvoisempaan yhteiskunnalliseen yhteiskuntaan. Opiskelijamme tulevaisuuden yrittäjinä ovat avainasemassa, kun he luovat arvoa tuotteille ja palveluille, joita he tarjoavat markkinoille ja välittävät kuluttajille, Suonpää tähdentää.

— MyDigiCOOP-hankkeen ideana on tukea opettajia ja opiskelijoita tiedoilla ja erilaisilla digitaalisilla välineillä, jotta he pystyvät innovoimaan uusien ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Kansainvälisessä hankkeessa on mukana kolme korkeakoulua: Haaga-Helia, Mondragon University Espanjasta sekä Lucian Blaga University of Sibiu Romaniasta.

Lue lisää MyDigiCOOP-hankkeesta (englanniksi)

Ota yhteyttä
Maija
Suonpää
Senior Researcher
+358 294471145
Maija.Suonpaa@haaga-helia.fi