Haaga-Helian AI DRIVER! -hankkeelle myönnettiin yli 790 000 euron valtionrahoitus

Haaga-Helian AI DRIVER! -hankkeelle myönnettiin yli 790 000 euron valtionrahoitus. Hankkeen yhtenä vetäjänä toimivan Teemu Moilasen mukaan tekoälyssä piilee valtava potentiaali, jonka käyttömahdollisuudet oppimisessa ja koulutuksessa ovat lähes rajattomat.

tekoälyn muodostuminen - ai driver
Uutinen

Body

Opetus -ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 790 421 euron valtionrahoituksen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun AI DRIVER! – Digital business transformations. Human AI interaction in service business and open education -hankkeelle.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen mukaan ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ansaitsee yhteiskunnan arvostuksen ja tuen.

– Ammattikorkeakoulut ovat tehokkaita käytännönläheisten ratkaisujen kehittäjiä niin omilla alueillaan kuin valtakunnallisestikin, hän toteaa valtioneuvoston julkaisemassa tiedotteessa.

Kolmivuotisen AI DRIVER! -hankkeen tavoitteina on syventää eettistä tietopohjaa ihmisen ja tekoälyn välisen vuorovaikutuksen suunnittelussa ja omaksumisessa sekä edistää tekoälyn hyödyntämistä elinikäisessä oppimisessa.

Samalla sen pyrkii vahvistamaan palvelualan pk-yritysten valmiuksia osallistua tekoälyyn perustuvaan liiketoiminnan kehittämiseen.

HAAGA-HELIAN tutkimusaluejohtaja Teemu Moilanen uskoo tekoälyssä piilevään potentiaaliin, jonka vuoksi sen käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. 

— Tekoälyn hyödyntäminen koulutuksessa on äärimmäisen tärkeää, jotta pysyisimme relevantteina. Tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa erilaisia oppimistyylejä ja helpottaa oppimisen yksilöllistä tukemista, hän toteaa.

Moilasen mukaan tekoäly voisi teoriassa tutustua yksittäisen opiskelijan toimintamalleihin, verrata niitä muihin oppijoihin ja heidän tuloksiinsa sekä suositella sen kautta opiskelijalle juuri hänelle parhaiten soveltuvia versioita oppimisesta ja tarjolla olevista opintojaksoista.

Pienille yrityksille tekoäly puolestaan mahdollistaa asiakastarpeissa tapahtuvien muutosten tunnistamisen, asiakastarpeisiin soveltuvien tuotteiden luomisen sekä asiakkaan paremman tuntemisen.  

VAIKUTTAVAN ammatillisen pedagogiikan tutkimusalueesta vastaava Annica Isacsson on samaa mieltä tekoälyn hyödyntämisestä oppimistarkoituksiin.

—   AI DRIVER! -hankkeen potentiaali on suuri sekä jatkuvassa oppimisessa että osaamisen kohdentamisessa, hän toteaa.

Isacssonin mukaan hanke luo kestävää, laadukasta ja inklusiivista oppimista, joka huomioi samalla etiikan ja inhimillisyyden. Hanke pyrkii myös tuottamaan palvelualalle pieniä osaamiskokonaisuuksia eli niin kutsutta mikrokredentiaaleja, joista on hyötyä niin työelämässä kuin työnhakijamarkkinoillakin.

Hankkeesta ja sen hakemuksen valmistelusta vastasivat Haaga-Helian tutkimusaluejohtajat Annica Isacsson, Ari Alamäki ja Teemu Moilanen. 

Lisää tietoa Haaga-Helian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta löydät osoitteesta:

Ota yhteyttä
Teemu
Moilanen
yliopettaja
+358 294471515
teemu.moilanen@haaga-helia.fi
Ari
Alamäki
yliopettaja
yliopettaja, digitaaliset palvelut
+358 294471514
ari.alamaki@haaga-helia.fi