Kuva Jarmo Sarkkisesta.

Jarmo Sarkkinen

yliopettaja
yliopettaja, digitaaliset palvelut
+358 294471608
Jarmo.Sarkkinen@haaga-helia.fi

Koulutus: tietojenkäsittelytiede, filosofian tohtori (FT)

Erityisosaamisalueet (avainsanat): palvelumuotoilu, asiakaskokemus, digitaaliset palvelut

Jarmo Sarkkinen toimii Haaga-Heliassa yliopettajana. Hänellä on erinomainen ymmärrys palvelumuotoilusta ja yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan tavoitteiden ja asiakkaiden tarpeiden tuomisesta yhteen opetukseen integroiduissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Hän on fasilitoinut oppimista erilaisissa palvelumuotoilu- ja yhteiskehittämisprojekteissa luokkahuone- ja digitaalisissa ympäristöissä. Sarkkisen kursseilla monialaiset opiskelijaryhmät toteuttavat toimeksiantoja yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille. Hänen projekteissaan tavoitteena on suunnitella toimeksiantajille palveluratkaisuja ja parantaa palvelujen asiakaskokemusta omni channel -strategian mukaisesti. Sarkkinen on fasilitoinut kymmenittäin palvelumuotoilu- ja yhteiskehittämisprojekteja erilaisille toimialoille, minkä ansiosta hänellä on erittäin hyvä ymmärrys asiakaskokemuksen rakentumisesta fyysisessä ja digitaalisessa kanavassa sekä eri toimialojen palvelujen arvonluonnin logiikoista (esim. vähittäiskauppa, hyvinvointi ja hotelli- ja ravintola-ala). Hänen työkalupakkiinsa sisältyvät mm. Lean Service Cration, Google Design Sprint ja Flash Hack.

Julkaisuja:

  • Mäki M., Sarkkinen, J. & Toivola, T. 2019. Palvelukehitys digitaalisessa ympäristössä. Teoksessa Paras syntyy yhdessä - luovia ratkaisuja liiketoimintaan. 
  • Vesala-Varttala, T. & Sarkkinen, J. 2019. Asiakaslähtöiset sisältöratkaisut jalostuvat monialaisissa tiimeissä. Teoksessa Paras syntyy yhdessä - luovia ratkaisuja liiketoimintaan. 
  • Drake M. (toim.), Makkonen A., Ranta L. & Sarkkinen, J. 2020. Opi ja kehitä 2: Digitaalinen Living Lab oppimis- ja innovointiympäristönä. 
  • Hietanen A., Järvi J. & Sarkkinen J. 2020. Digituunausprojekti. Teoksessa Ideavarkaissa: 12 pedagogista mallia portfolioista pakohuoneisiin.
  • Sarkkinen, J. 2020. Tebatti: Asiakaspolku aidosti ensimmäiseksi – ”Palvelu on enemmän kuin mitä näemme ruudulla”. Talouselämä Tebatti 1.11.2020.

Hankkeet, joissa mukana:

  • SotePeda 24/7