rahoittajan logo kuvituskuvan päällä

ÄLYÄ - Älykästä teknologiaa kalusteiden elinkaaren pidentämiseen

Hankkeen tarkoituksena on edistää kalusteiden kiertotaloutta hyödyntämällä tekoälyä ja älykästä automaatiota.

Tavoitteena on kehittää tekoälyä ja älykästä automaatiota hyödyntäviä kiertotalouden palvelu- ja prosessi-innovaatioita erilaisten organisaatioiden tarpeisiin ja pilotoida niitä valituissa palvelukanavissa ja -ympäristöissä sekä palvelujen taustaprosesseissa.

Tekoälyratkaisuja hyödynnetään kalusteiden ja niissä käytettyjen materiaalien myyntiin, välitykseen, vuokraukseen, entisöintiin ja korjaukseen liittyvien palvelujen asiakaskokemuksen kehittämisessä ja palvelujen taustaprosessien tehostamisessa. Ratkaisujen avulla pyritään ennen kaikkea säilyttämään kalusteiden ja niissä käytettyjen materiaalien arvo mahdollisimman pitkään tuotteen elinkaaressa.

Hankkeen tuloksena syntyy:

  • Palvelu- tai prosessi-innovaatiota, joita kokeillaan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Helsingin kaupungin palvelukanavissa ja/tai niiden taustaprosesseissa
  • Palvelu- tai prosessi-innovaatiota, joita kokeillaan alan pk-yrityksissä
  • Kalusteiden arvolaskurin prototyyppi
  • Ratkaisujen asiakaspolut/vaatimukset taustaprosesseille ja -järjestelmille
  • Koulutusta + konsultointia pk-yrityksissä (yrityksille tuotettu tiekartta)
  • Nopeita kokeiluja, joissa opitaan ratkaisujen tuomasta lisäarvosta
  • Videosarja tekoälyn mahdollisuuksista ja sovellusalueista pk-yrityksille

 

 

ÄLYÄ - Älykästä teknologiaa kalusteiden elinkaaren pidentämiseen

Hankkeen projektipäällikkö: Jarmo Sarkkinen
Hankkeen kesto: 11/2022-7/2025
Hankkeen kumppanit:  Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin kaupunki/Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Rahoitus: EAKR Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

ÄLYÄ-hankkeen verkkosivut

Ota yhteyttä
Jarmo
Sarkkinen
yliopettaja
yliopettaja, digitaaliset palvelut
+358 294471608
Jarmo.Sarkkinen@haaga-helia.fi