Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

Kuvituskuva opiskelua

Vinkkejä opintojen suunnitteluun

  1. Aloita opintojen suunnittelu tutustumalla koulutustarjontamme. Jos olet tähtäämässä tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta, suorita kyseisen koulutuksen perusopintoja ja noudata opintojen suositeltua suoritusjärjestystä mahdollisuuksien mukaan. 
  2. Opiskeluun käytettävää aikaa voit arvioida opintojen laajuuden mukaan. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työmäärää, joten esim. 15 op laajuiset opinnot vaativat sinulta yli 400 tunnin panostusta. Onko se elämäntilanteessasi mahdollista? Lähiopetuksen lisäksi sinun tulee varata aikaa itsenäiseen työskentelyyn kuten ryhmätöiden tekemiseen, tenttiin lukemiseen sekä harjoitustöiden kirjoittamiseen. Suosittelemme, että suoritat lukukaudessa enintään 30 op (lukuvuodessa 60 op).
  3. Varmista, että opetusaikataulut sopivat sinulle.
  4. Ensimmäisellä opetuskerralla on tärkeää olla paikalla ja vahvistat silloin osallistumisesi opintojaksolle. Silloin käydään läpi opintojakson käytänteitä ja tehdään esim. jaot ryhmätöihin. Kesken opintojakson ei ole mahdollista tulla mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Opintojen suunnittelu

Opetusmuodot, näytöt ja hyväksiluvut