Koulutushaku

Koulutukset

(176 kpl)
Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus
Täydennyskoulutus
Tiedolla johtamisen valmennukset matkailu- ja ravintola-alalla
Jatkuva oppiminen
Matkailu- ja tapahtuma-ala, Porvoo
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK
Majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, Helsinki
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK
Keittiömestari, Helsinki
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK
Urheilijan opintopolku
Räätälöity koulutuskokonaisuus ja uraohjausohjelma | 90 op
Jalkapalloilijan opintopolku
Räätälöity koulutuskokonaisuus ja uraohjausohjelma | 90 op
Liiketalouden tradenomi, Helsinki (AMK)
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Liiketalouden tradenomi, Porvoo (AMK)
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Degree programme in Hospitality and Tourism Experience Management
Bachelor's degree | 210 ECTS
Degree Programme in Sustainable Tourism and Event Management
Bachelor's degree | 210 ECTS
Degree Programme in Aviation Business, BBA
Bachelor's degree | 210 ECTS