Koulutushaku

Koulutukset

(158 kpl)
Degree Programme in Business Information Technology, BBA
Yrittäjyyden suuntautuminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Talous ja rahoitus -suuntautuminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Markkinointi ja viestintä -suuntautuminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
HR ja johtaminen -suuntautuminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Degree Programme in Strategising in Organisations, Master of Business Administration
Degree Programme in Aviation Business, BBA
Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi YAMK
Tutkintokoulutus | 60 op | Yhteishaku
Degree Programme in Tourism and Hospitality Business, Master of Hospitality Management
Tulevaisuuslukutaidon ABC
Travel and Tourism Business
Online course | 200 € | haagaheliaonline.fi