rahoittajan logo kuvituskuvan päällä

Urban&Local – Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi

Urban&Local-hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudun lähiruoka- ja ravintola-alan TKI- ja liiketoimintaa edistävä toimijaekosysteemi ja kehittää siihen liittyviä kokeilualustoja.

Hanke auttaa tunnistamaan ja kokeilemaan innovatiivisia ja kestäviä urbaanien ravintola- ja lähiruokapalveluiden tuotanto-, markkina- ja jakeluketjuratkaisuja, sekä tukee uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä. Hankkeen kokeilujen painopisteinä ovat:

  1. Uusien teknologioiden ja digitaalisuuden hyödyntäminen kestävän urbaanin ruoan ja siihen liittyvien palvelujen ja tuotteiden tuotannossa
  2. Tulevaisuuden innovatiivisten teknologioiden ja esimerkiksi kiertotaloutta tukevien, ruokapalveluihin ja lähiruuan tuotantoon liittyvien ratkaisujen kokeileminen pääkaupunkiseudun testialustoilla yhdessä toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa.

Hankkeen aikana luodaan Urban&Local-toimijaverkosto ja ekosysteemi, joka syventää ruoka-alan toimijoiden yhteistyötä ja sitä kautta vahvistaa Haaga-Helian ja erityisesti Hungry for Finland Labin (H4F Lab) roolia ruoka-alan merkittävänä ja kansallisesti tunnettuna kehittäjänä. Lisäksi hanke tukee alueellista ja alueiden välistä TKI-yhteistyötä. 

Urban&Local – Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi

Yhteyshenkilö: Mia Blanc
Kesto: 01/2023–12/2025
Kumppanit: Forum Virium, Metropolia, Perho, Vantaan kaupunki
Rahoitus: EAKR

Ota yhteyttä
Mia
Blanc
projektiasiantuntija
+358294471760
Mia.Blanc@haaga-helia.fi