Kouluttajakoulutus – Asiantuntija kouluttajana

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kouluttajakoulutus tukee asiantuntijan pedagogisen osaamisen kehittymistä ja tarjoaa välineitä toimivien koulutuskokonaisuuksien toteuttamiseen.

Muuttuvassa ja kehittyvässä työelämässä ja organisaatioissa asiantuntijat kouluttavat yhä enemmän oman työn ohessa. Kouluttajana toimiminen vaatii asiantuntijalta pedagogista osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on asiantuntijoiden koulutustaitojen kehittäminen, oman kouluttajaidentiteetin vahvistaminen ja opetus- ja oppimisprosessien syvempi ymmärrys. Kouluttajakoulutus tarjoaa asiantuntijakouluttajalle välineitä toimivan koulutuskokonaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen ja erilaisten aktivointi- ja osallistamismenetelmien käyttämiseen.

Koulutuksen sisältö

  • Pedagogisesti toimivan koulutuksen suunnittelu ja toteutus
  • Omien vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittäminen kouluttajana
  • Oikean koulutusmenetelmän valitseminen
  • Osallistujien aktivointi koulutuksen aikana
  • Toimivan esitysmateriaalin rakentaminen
  • Erilaisten oppijoiden huomioiminen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • Ryhmän hyödyntäminen oppimisen tukemisessa ja osaamisen jakamisessa
  • Jatkuvan kehittymisen varmistaminen kouluttajana

Työskentelytavat

Koulutus voi muodostua esimerkiksi kahdesta koulutuspäivästä, ennakkotehtävistä ja välitehtävästä, jossa osallistujat kehittävät omaa koulutustaan. 

Koulutuksen sisältö, toteutus ja aikataulu suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Ota yhteyttä

Tietoa koulutuksesta

Milloin: Koulutuksen aikataulu suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa

Kohderyhmä: Oman työn ohessa kouluttavat asiantuntijat

Hinta: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu tekee tarjouksen suunnitellun toteutuksen perusteella.

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi