Ammatillinen opinto-ohjaaja

Ammatillinen opinto-ohjaaja

Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voi suorittaa ammatillisen opinto-ohjaajan koulutuksen. Koulutus pätevöittää opinto-ohjauksen tehtäviin kaikille kouluasteille Suomessa.

Ohjaustyön asiantuntijaksi

Opinto-ohjaajilla on oppilaitoksissa ja yhteiskunnassa tärkeä rooli. Ohjauksen perustehtävänä on toimia yksilöiden ja yhteisöjen tukena, kun erilaisissa elämäntilanteissa tehdään koulutusta, työuria ja tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Ammatillisen opinto-ohjaajan opinnot tuottavat asiantuntemusta, jolle on käyttöä ja tehtäviä kaikissa ohjaustyön tehtävissä.

Ammatilliset opinto-ohjaajat toimivat ammatillisten oppilaitosten, aikuisoppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opinto-ohjauksen tehtävissä. Opo-koulutuksesta saa kelpoisuuden opinto-ohjaajan tehtäviin toisella asteella ja oppilaanohjaajan tehtäviin perusopetuksessa. Koulutus antaa myös hyviä valmiuksia toimia yritysten henkilöstökoulutuksessa ja asiantuntijatehtävissä.

Opiskele ja valmistu joustavasti

Ammatillisen opinto-ohjaajan opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Voit opiskella työn ohessa ja valmistua joustavasti 12–18 kuukaudessa. Opinnoissa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, vertaisryhmissä työskentely, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät. Ohjausharjoittelussa osaamista päästään kehittämään käytännössä.

Koulutus on jatkokoulutusta. Opiskelijat opinto-ohjaajakoulutuksessa ovat pedagogisen kelpoisuuden omaavia ammattilaisia, joilla on aikaisempaa kokemusta opetus- ja ohjaustyöstä.

Kevään 2021 haku
  • Hakuaika 5.–21.1.2021 (klo 15 mennessä)
  • Koulutus alkaa toukokuussa 2021
  • Vuoden 2021 valintaperusteet sekä ohjeet hakemukseen tarvittavista liitteistä ovat saatavilla Opintopolusta.
Ammatillinen opinto-ohjaaja

Laajuus: 60 opintopistettä

Kampus: Pasila

Opiskelu: Monimuoto-opiskelu

Pätevöityminen: Opinto-ohjaaja kaikissa koulumuodoissa

Hakukelpoisuus: Ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Lue lisää hakukelpoisuudesta.

Valmistuneiden nimikkeitä: Opinto-ohjaaja, oppilaanohjaaja

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut Opettajankoulutus
050 501 3079
opehaku@haaga-helia.fi
Mika
Saranpää
osaamisaluejohtaja
+358 294471366
Mika.Saranpaa@haaga-helia.fi

Tutustu muihin koulutusohjelmiin

Ammatillinen opettaja
Ammatillisen opettajan koulutus | 60 op
Ammatillinen erityisopettaja
Ammatillisen erityisopettajan koulutus | 60 op
Vocational Teacher