Ohjaus on parasta työtä

Sekä liike-elämässä että lehtorina työskennellyt kauppatieteiden maisteri Raisa Varsta sai ammatillisen opinto-ohjaajan opinnoista lisää työkaluja opiskelijoiden kohtaamiseen. Opinnot innostuvat kouluttautumaan vielä kokonaan uuteen ammattiin työnohjaajana.

Raisa Varsta
19.11.2021
Alumnitarina

Hakeuduin Haaga-Helian ammatillisiin opo-opintoihin, sillä tarvitsin lisää työkaluja omaan ohjausosaamiseen ja opiskelijoiden kohtaamiseen. Olin toiminut Metropoliassa "valeopona" jo jonkin aikaa ja huomasin osaamisvajeen. Oma jaksaminenkin oli  välillä koetuksella.

Opo-opinnot sisälsivät sopivasti teoriaa ja käytäntöä sekä paljon yhdessä oppimista ja vertaisryhmissä opiskelua. Eija Honkanen on jäänyt mieleen aivan mielettömän upeana opettajana! Isona haluan ehdottomasti tulla Eijaksi. Opinnoissa yllättivät myös ihanat opiskelukaverit. Olemme edelleen yhteyksissä. Mahtava verkosto!

Ohjausosaamista tarvitaan jokaisessa työssä

Ohjausosaaminen on tärkeää. Sitä tarvitaan ihan kaikessa työssä, silloin kun ihmiset pitää saada liikkeelle, reflektoimaan omaa toimintaansa ja itseään. Opo-opintojen jälkeen jatkoin vielä heti työnohjaajan opintoihin. Koko ajan olin opiskelujen aikana työssä. Siirryin myöhemmin Metropoliassa tutkintovastaavaksi ja  välillä koordinoin opiskelijalähtöisen ohjauksen kehittämisprojektia.

Nyt olen jälleen YAMK-tutkintovastaavana ja lehtorina. Saan ohjata opiskelijoita heidän uransa äärellä ja opinnoissa. Kaiken lisäksi ryhdyin myös yrittäjäksi työnohjauskoulutuksen aikana. Annan uraohjausta yritykseni puitteissa esimerkiksi lukioikäisille. Tämä on parasta työtä!

Työelämässä kohdataan jatkuvasti muutoksia. Jatkuva oppiminen,  työssä oppiminen sekä muut muutokset vaativat herkkyyttä tunnistaa ja ohjata osaamisen kehittämistä työelämäkontekstissa. Kaikki yhdistyy kokonaisuudeksi, jossa meidän opettajien ja ohjaajien rooli muuttuu enemmän valmentavaksi ja osallistavaksi.

Ammatillisen opinto-ohjaajan koulutus sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää, miten auttaa oppijoita eteenpäin. Itse löysin opo-opinnoista polun kokonaan uuteen, innostavaan ammattiin työnohjaajana. Samaan aikaan voin näillä eväillä tehdä  merkityksellistä työtä myös tutkinto-opiskelijoiden kanssa.